Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC)

25. oktober 2019

Bedre medicin og medicinsk udstyr baseret på avanceret anvendelse af data

Mængden af data og kapaciteten til at behandle data vokser eksponentielt. Samtidig smelter den digitale, fysiske og biologiske verden sammen, når det gælder lægemidler og medicinsk udstyr.

Det giver helt nye muligheder:

  • For det første vil medicin og medicinsk udstyr med større sundhedsmæssig effekt kunne udvikles hurtigere til patienterne.
  • For det andet bliver det nemmere at overvåge, at medicinen og det medicinske udstyr i den virkelige verden får den effekt og sikkerhed, som der blev opnået i forsøgene. 

På den baggrund er et nyt dataanalysecenter ved at blive etableret i Lægemiddelstyrelsen.

Med det nye dataanalysecenter (DAC) lægges fundamentet for, at Lægemiddelstyrelsen med større præcision kan rådgive lægemiddelvirksomhederne om udvikling af nye lægemidler, herunder også til borgere med sjældne sygdomme og mindre patientgrupper. Eksempelvis har det altid været omkostningstungt og meget vanskeligt at udvikle lægemidler mod særlige sygdomme hos børn, blandt andet fordi det har været så vanskeligt at rekruttere nok forsøgspersoner til klassiske kliniske forsøg i et enkelt land.

Tæt samarbejde med andre myndigheder og forskningsaktører

Med Lægemiddelstyrelsens dataanalysecenter, som er et af Europas første af sin slags, kommer Danmark gradvist til at øge sin ekspertise på området. Ambitionen er, at Lægemiddelstyrelsen over en årrække og i et tæt samarbejde med andre myndigheder og forskningsaktører bliver blandt de mest kompetente lægemiddelmyndigheder i Europa til at kunne analysere og udnytte disse nye store datasat til gavn for borgerne og samfundet.

Dataanalysecenteret giver bedre muligheder for at sikre, at vurderingen af effekt og sikkerhed af lægemidler baseret på data fra firmaerne også holder stik i den "virkelige" verden, efter forsøgsfasen er afsluttet, og medicinen tages i brug af patienter uden for forskningsmiljøerne.  Derudover vil centeret gøre sikkerhedsovervågning af medicin og medicinsk udstyr mere fintmasket i og med, at man med de nye metoder og tilgangen til store datasæt kan opfange bivirkninger, som først viser sig, når medicinen og det medicinsk udstyr tages i brug i store befolkningsgrupper.

Endelig bliver dataanalysecenteret en ramme for regulering af disse data i forhold til, hvordan data indsamles, beskyttes og bruges i folkesundhedens tjeneste og i tråd med dataetiske standarder.

Dataanalysecenteret og dets forskellige analysetyper udvikles gradvist over de kommende år. Der tænkes stort og begyndes enkelt, mens kompetencer, samarbejdsrelationer, teknologi og juridisk grundlag udvikles.

Dataanalysecentret forventes officielt åbnet 2020.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...