Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren 2019

10. januar 2020

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz er for 2019 tildelt et engangsvederlag på kr. 60.000.

Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: Du har ydet en meget stor og visionær indsats i forbindelse med nye initiativer. Du har endvidere sikret proaktiv inddragelse af alle relevante interessenter med henblik på håndtering af medicinforsyningsproblemerne.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...