Kvalitetsledelse

21. december 2016
  • Kvalitetsledelse herunder implementering af Lægemiddelstyrelsens kvalitetsstrategi
  • Dokumentstyring af dokumenter
  • Udvikling og drift af Lægemiddelstyrelsens it-kvalitetssystem
  • Lægemiddelovervågnings (pharmacovgilance) audits og afvigelseshåndtering
  • Implementering af et overordnet system for klagehåndtering
  • Tværgående kvalitetsprojekter herunder ISO9001 implementering
  • Rådgivning/support indenfor kvalitetsledelse internt i Lægemiddelstyrelsen
  • Deltagelse i internationalt kvalitetsarbejde (Working Group of Quality Managers (WGQM) og  styregruppen for dem europæiske benchmarking af kvalitetsledelse i de europæiske lægemiddelstyrelser (Benchmarking of European Medicines Agencies Steering Group)

For at opnå stigende effektivitet i vores kvalitetsprocesser har vi styrket fokus på at fremme koblingen mellem kvalitetsledelse/indsats og driftsledelse/lean for at øge vores kvalitet som leveranceorganisation.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.