Kvalitetsledelse

21. december 2016
  • Kvalitetsledelse herunder implementering af Lægemiddelstyrelsens kvalitetsstrategi
  • Dokumentstyring af dokumenter
  • Udvikling og drift af Lægemiddelstyrelsens it-kvalitetssystem
  • Lægemiddelovervågnings (pharmacovgilance) audits og afvigelseshåndtering
  • Implementering af et overordnet system for klagehåndtering
  • Tværgående kvalitetsprojekter herunder ISO9001 implementering
  • Rådgivning/support indenfor kvalitetsledelse internt i Lægemiddelstyrelsen
  • Deltagelse i internationalt kvalitetsarbejde (Working Group of Quality Managers (WGQM) og  styregruppen for dem europæiske benchmarking af kvalitetsledelse i de europæiske lægemiddelstyrelser (Benchmarking of European Medicines Agencies Steering Group)

For at opnå stigende effektivitet i vores kvalitetsprocesser har vi styrket fokus på at fremme koblingen mellem kvalitetsledelse/indsats og driftsledelse/lean for at øge vores kvalitet som leveranceorganisation.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...