Lægemiddelkontrol

Opdateret 1. januar 2017

Enhedschef: Merete Hermann, Send en mail, tlf. 25461760

Enheden varetager Lægemiddelstyrelsens myndighedsarbejde som laboratorium for analytisk prøvning og kontrol af lægemidler.

Enheden behandler reklamationer og indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler samt eventuelle tilbagekaldelsessager i den anledning.

Enheden fører tilsyn med og er ansvarlig for virksomhedstilladelser til håndtering og fremstilling af lægemidler og euforiserende stoffer.

Enheden fører desuden tilsyn med:

  • kliniske forsøg (GCP - Good Clinical Practice)
  • farmakologiske og farmakokinetiske dyreforsøg (GLP)
  • virksomheders overvågning af bivirkninger (GVP).

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...