Lægemiddelkontrol

Opdateret 1. januar 2017

Enhedschef: Merete Hermann, mhe@dkma.dk, tlf. 25461760

Enheden varetager Lægemiddelstyrelsens myndighedsarbejde som laboratorium for analytisk prøvning og kontrol af lægemidler.

Enheden behandler reklamationer og indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler samt eventuelle tilbagekaldelsessager i den anledning.

Enheden fører tilsyn med og er ansvarlig for virksomhedstilladelser til håndtering og fremstilling af lægemidler og euforiserende stoffer.

Enheden fører desuden tilsyn med:

  • kliniske forsøg (GCP - Good Clinical Practice)
  • farmakologiske og farmakokinetiske dyreforsøg (GLP)
  • virksomheders overvågning af bivirkninger (GVP).

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...