Lægemiddelovervågning & Medicinsk Udstyr

Opdateret 25. september 2018

Enhedschef: Jens Piero Quartarolo, Send en mail.

Indenfor Lægemiddelovervågning håndterer og analyserer enheden bivirkningsindberetninger fra borgere, læger, andre sundhedspersoner og industrien.  Kausalitetsvurderinger gennemføres. Enheden driver Interaktionsdatabasen, udfører signalgenerering i henhold til den samlede foreliggende viden og arbejder med risikominimering. Rådet for Lægemiddelovervågning rådgiver om indsatser.

Inden for Medicinsk Udstyr varetager enheden de opgaver, Lægemiddelstyrelsen har ansvaret for i rollen som den kompetente danske myndighed på området. Det omfatter bl.a. godkendelse af kliniske forsøg og markedsovervågning baseret på indberetninger fra borgere, sundhedsvæsenet og den medicotekniske industri. Udvalg for Medicinsk Udstyr rådgiver om indsatser.

Enheden behandler endvidere sager om reklame for lægemidler, medicinsk udstyr og sundhedsydelser.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...