Lægemiddelstyrelsens ledelsesteam

Opdateret 22. september 2020

Thomas Senderovitz
Direktør

Direktør Thomas Senderovitz

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9595

Uddannelse

Læge fra Københavns Universitet 1992, div. ledelseskurser fra bl.a. Center for Creative Leadership USA.

Kort beskrivelse

Thomas Senderovitz tiltrådte som direktør for Lægemiddelstyrelsen 1. april 2016. Han har i over 20 år arbejdet intensivt med lægemidler og har bestredet flere lederstillinger i internationale biofarmaceutiske selskaber (Ferring Pharmaceuticals, UCB Pharma, Grunenthal GmbH). Senest har han været en del af direktionen i den globale CRO (Contract Research Organisation) PAREXEL, der bl.a. udfører klinisk forskning for farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder. Tidligere har Thomas Senderovitz været ansat ved Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital. 
Thomas Senderovitz er medlem af Det Europæiske Lægemiddelagenturs bestyrelse, EMA's Management Board og formand for HMA Management Group. Han er medlem af Referencegruppen for Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse og medlem af Dataetisk Råd.

Link til habilitetserklæring

 

Sara Westengaard
Enhedschef

Ledelsessekretariatet

Kommunikation & Presse

Sara Westengaard Guldagger

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 9359 6442

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

Direktionsbetjening, tværgående juridiske og internationale opgaver, beredskabsplanlægning samt kommunikation, pressehåndtering og informationscenter.

Kort beskrivelse

Sara Westengaard tiltrådte som enhedschef for det nye ledelsessekretariat den 1. august 2018. Sara har bred erfaring med politikudvikling, EU-regulering og implementering i dansk lovgivning samt EU- og internationalt samarbejde. Sara har tidligere arbejdet i bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til habilitetserklæring

 

Iben Vitved
Enhedschef

Økonomi & Kvalitetsledelse

Iben Vitved

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 7755 7711

Uddannelse

Cand.oecon fra Aarhus Universitet.

Ansvarsområder

Økonomi, finanslov, budgetter og gebyrkalkulationer - herunder kontakt med departement og Rigsrevisionen, kvalitetsledelse, tværgående processer og it-understøttelse.

Kort beskrivelse

Iben har i en årrække arbejdet med offentlig økonomstyring og forretningsudvikling. Senest har Iben arbejdet som Økonomichef i PET og på IT-universitetet i København. Iben har sin erfaring på Sundhedsområdet fra sine år i Sundhedsstyrelsen 2005-2010 bl.a. som regnskabschef.

Link til habilitetserklæring

 

Lars Henningsen
Enhedschef

Forretnings-IT & Digital Transformation

Portræt af Lars Henningsen

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2552 8050

Uddannelse

Cand.mag. Historie og humanistisk datalogi/informationsvidenskab, Århus Universitet.

Ansvarsområder

Udvikling og eksekvering af IT- og Digitaliseringsstrategien, it-projektporteføljen, udviklingsopgaver, leverandørsamarbejde, informationssikkerhed, kvaliteten af it-systemerne, samspillet mellem Lægemiddelstyrelsens og EU's it-systemer, samt styring af outsourcede it-opgaver.

Kort beskrivelse

Lars tiltrådte som enhedschef d. 1. december 2019 med ansvar for Forretnings-IT. Lars har lang erfaring med ledelse af it-udvikling og -drift, samt digitale transformationer i såvel offentlige som private organisationer og både nationalt og internationalt. Ledelseserfaringen spænder fra IT-forsyningen og Københavns Kommune til Siemens, IBM, Oracle m.fl. Lars har i sin funktion fokus på understøttelse af organisationen med skabelse af værdi gennem teknologisk og projektmæssig innovation.

Link til habilitetserklæring

 

Mette Aaboe Hansen
Enhedschef

Lægemiddelgodkendelse

Mette Aaboe

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2281 9555

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

Kliniske forsøg, godkendelse af humane og veterinære lægemidler, udleveringstilladelser, produktinformation, medicinpriser og lægemiddeljura. Afgrænsning af lægemidler og ulovlig handel med lægemidler.

Kort beskrivelse

Mette Aaboe Hansen har været enhedschef i Lægemiddelstyrelsen siden 2006 med særligt fokus på godkendelse af lægemidler, udleveringstilladelser og lægemiddeljura, herunder også den EU-relaterede lovgivning, og siden 2013 også kliniske forsøg og ulovlig handel med lægemidler. Mette kom til lægemiddelområdet fra Levnedsmiddelstyrelsen (nu Fødevarestyrelsen) med bl.a. erfaring inden for EU-regulering, –forhandling og –implementering i dansk lovgivning. Igennem årene har Mette også beskæftiget sig med lægemiddeldatamæssige problemstillinger, både i relation til Lægemiddelregistreret og til udveksling af data, på nationalt og EU-plan.

Link til habilitetserklæring

 

Merete Hermann
Enhedschef

Lægemiddelkontrol

Merete Hermann

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2546 1760

Uddannelse

Cand.pharm.

Ansvarsområder

Inspektion af virksomheder, apoteker, kliniske forsøg m.m. Virksomhedstilladelser og im- og eksportcertifikater for lægemidler og euforiserende stoffer. Reklamationer og indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler, herunder tilbagekaldelser af lægemidler.Kontrollaboratorium og standardiseringsarbejdet under den europæiske pharmakopé samt udgivelse af DLS. Såvel inspektoratet som kontrollaboratoriet oppebærer en EN/ISO akkreditering.

Kort beskrivelse

Merete Hermann har været enhedschef i Lægemiddelstyrelsen siden september 2014 efter at have været sektionsleder i styrelsen siden 2008. Fokus for Meretes arbejde i styrelsen har været sikring af lægemidlers kvalitet både gennem kontrol med lægemidler og gennem godkendelse og kontrol af virksomheder. Merete er en erfaren leder og har i størstedelen af sin karriere arbejdet i det private erhvervsliv.

Link til habilitetserklæring

 

Kim Helleberg Madsen
Enhedschef

Apoteker og medicintilskud

Kim Helleberg

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9399

Uddannelse

Cand.scient.pol.

Ansvarsområder

Apoteker, tilskud til lægemidler og ernæringspræparater samt sundhedspersoners tilknytning.

Kort beskrivelse

Kim Helleberg Madsen har arbejdet i Lægemiddelstyrelsen siden 2004. Han har tidligere arbejdet på den danske EU-repræsentation i Bruxelles som sundhedsattaché og i Europa-Kommissionen med blandt andet risikoevalueringer, fødevarelovgivning og bioteknologi samt i Sundhedsministeriets Internationale Kontor.

Link til habilitetserklæring

 

Nikolai Brun
Enhedschef

Medicinsk evaluering & Biostatistik

Nikolai Brun

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2526 5288

Uddannelse

Læge fra Københavns Universitet 1994. Ph.D. fra Københavns Universitet, herunder tekniske studier på University of Pennsylvania 1998. Diverse ledelseskurser.

Ansvarsområder

Medicinsk og statistisk evaluering af nye lægemidler. Generel medicinsk og statistisk evaluering, herunder input til andre afdelinger. Scientific advice-procedurer.

Kort beskrivelse

Nikolai Brun tiltrådte som enhedschef for den nye enhed Medicinsk Evaluering & Biostatistik 1. marts 2017. Med en baggrund i almen medicin og pædiatri begyndte Nikolai Brun at arbejde i industrien i 2000 og har omfattende erfaring med lægemiddeludvikling og medicinske områder fra job i lægemiddel- og biotekindustrien. Han har haft flere ledende stillinger som chef for medicinske afdelinger og matrixorganisationer hos Novo Nordisk, Genzyme og Genmab.

Link til habilitetserklæring

 

Jens Piero Quartarolo
Enhedschef

Lægemiddelovervågning & Medicinsk udstyr

Enhedschef Jens Piero Quartarolo

Download billede (jpg)

 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 9351 8713

Uddannelse

Læge fra Københavns Universitet 1995, Master of Business Administration (2005) og Master of Science (2011) fra Henley Business School, University of Reading, UK.

Ansvarsområder

Lægemiddelovervågning, herunder håndtering og analyse af bivirkningsindberetninger, signal generering og risikominimering. Desuden ansvarlig for medicinsk udstyr, herunder godkendelse af kliniske forsøg med medicinsk udstyr og markeds overvågning.

Kort beskrivelse

Jens Piero Quartarolo har klinisk erfaring fra almen praksis og gynækologi & obstetrik. De seneste knapt 20 år har han arbejdet i såvel den danske som den internationale lægemiddelindustri. Hans ansvarsområder har omfattet medicinsk ledelse af fagområder som klinisk forskning, bivirkningsovervågning, registrering af lægemidler og medicinsk information. Senest har Jens Piero Quartarolo været en del af den europæiske ledelse i virksomheden CELGENE. Desuden har han tidligere ansættelser med ledelsesansvar i MSD, Ferring Pharmaceuticals, Organon/Schering-Plough og Abbvie.

Link til habilitetserklæring

 

Jesper Kjær
Enhedschef

Dataanalytisk Center (DAC)

Jesper Kjær

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 5183 4704

Uddannelse

Cand.scient.Bioinformatik, BSc (Hons) Computer Science

Ansvarsområder

Udvikling og drift af Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC).

Kort beskrivelse

Jesper tiltrådte som enhedschef i Lægemiddelstyrelsen d. 1. apil 2020 med ansvar for dataanalysecenteret (DAC). Jesper har lang erfaring med datahåndtering, analyser og datavisualiseringer indenfor det akademiske miljø og lægemiddelindustrien, samt udvikling af IT-systemer for bl.a. WHO og Rigshospitalet. Jesper har desuden ledet udviklingen af IT til risk based monitoring i Novo Nordisk og ledet aktiviteter i EU rammeprogrammer, TransCelerate Biopharma og HL7-regi.

Link til habilitetserklæring

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...