Lægemiddelstyrelsens ledelsesteam

Opdateret 13. juni 2017

Thomas Senderovitz
Direktør

Direktør Thomas Senderovitz

Download billede (jpg)

 

Kontakt

ths@dkma.dk
Tlf. 4488 9595

Uddannelse

Læge fra Københavns Universitet 1992, div. ledelseskurser fra bl.a. Center for Creative Leadership USA.

Kort beskrivelse

Thomas Senderovitz tiltrådte som direktør for Lægemiddelstyrelsen 1. april 2016. Han har i over 15 år arbejdet intensivt med lægemidler og har bestredet flere lederstillinger i internationale biofarmaceutiske selskaber (Ferring Pharmaceuticals, UCB Pharma, Grünenthal GmbH). Senest har han været en del af direktionen i den globale CRO (Contract Research Organisation) PAREXEL, der bl.a. udfører klinisk forskning for farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder. Tidligere har Thomas Senderovitz været ansat ved Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital og været medicinsk sekretær i den tidligere lægemiddelstyrelse.

Link til habilitetserklæring

 

Jakob Cold
Vicedirektør

Jakob Cold

Download billede (jpg)

 

Kontakt

jco@dkma.dk
Tlf. 7222 7508

Uddannelse

Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og Universität Konstanz, BRD.

Ansvarsområder

Tværgående strategi, økonomi, it, HR og kvalitet m.v.

Kort beskrivelse

Jakob Colds kernekompetence er institutionel sammenhængskraft og design af processer, analyser og koncepter, hvor forretning, økonomi, it og HR m.v. sammenkædes strategisk og kommunikeres internt og eksternt. Jakobs karriere er gået igennem Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Realdania, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Link til habilitetserklæring

 

Iben Vitved
Enhedschef

Økonomi

Iben Vitved

Download billede (jpg)

 

Kontakt

ibvi@dkma.dk
Tlf. 7755 7711

Uddannelse

Cand.oecon fra Aarhus Universitet.

Ansvarsområder

Økonomi, Finanslov, Budgetter og gebyrkalkulationer - herunder kontakt med departement og Rigsrevisionen. Tværgående processer og it-understøttelse.

Kort beskrivelse

Iben har i en årrække arbejdet med offentlig økonomstyring og forretningsudvikling. Senest har Iben arbejdet som Økonomichef i PET og på IT-universitetet i København. Iben har sin erfaring på Sundhedsområdet fra sine år i Sundhedsstyrelsen 2005-2010 bl.a. som regnskabschef.

Link til habilitetserklæring

 

Mette Aaboe Hansen
Enhedschef

Lægemiddelgodkendelse

Mette Aaboe

Download billede (jpg)

 

Kontakt

mah@dkma.dk
Tlf. 2281 9555

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

Kliniske forsøg, godkendelse af humane og veterinære lægemidler, udleveringstilladelser, produktinformation, medicinpriser og lægemiddeljura. Afgrænsning af lægemidler og ulovlig handel med lægemidler.

Kort beskrivelse

Mette Aaboe Hansen har været enhedschef i Lægemiddelstyrelsen siden 2006 med særligt fokus på godkendelse af lægemidler, udleveringstilladelser og lægemiddeljura, herunder også den EU-relaterede lovgivning, og siden 2013 også kliniske forsøg og ulovlig handel med lægemidler. Mette kom til lægemiddelområdet fra Levnedsmiddelstyrelsen (nu Fødevarestyrelsen) med bl.a. erfaring inden for EU-regulering, –forhandling og –implementering i dansk lovgivning. Igennem årene har Mette også beskæftiget sig med lægemiddeldatamæssige problemstillinger, både i relation til Lægemiddelregistreret og til udveksling af data, på nationalt og EU-plan.

Link til habilitetserklæring

 

Merete Hermann
Enhedschef

Lægemiddelkontrol

Merete Hermann

Download billede (jpg)

 

Kontakt

mhe@dkma.dk
Tlf. 2546 1760

Uddannelse

Cand.pharm.

Ansvarsområder

Inspektion af virksomheder, apoteker, kliniske forsøg m.m. Virksomhedstilladelser og im- og eksportcertifikater for lægemidler og euforiserende stoffer. Reklamationer og indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler, herunder tilbagekaldelser af lægemidler.Kontrollaboratorium og standardiseringsarbejdet under den europæiske pharmakopé samt udgivelse af DLS. Såvel inspektoratet som kontrollaboratoriet oppebærer en EN/ISO akkreditering.

Kort beskrivelse

Merete Hermann har været enhedschef i Lægemiddelstyrelsen siden september 2014 efter at have været sektionsleder i styrelsen siden 2008. Fokus for Meretes arbejde i styrelsen har været sikring af lægemidlers kvalitet både gennem kontrol med lægemidler og gennem godkendelse og kontrol af virksomheder. Merete er en erfaren leder og har i størstedelen af sin karriere arbejdet i det private erhvervsliv.

Link til habilitetserklæring

 

Kim Helleberg Madsen
Enhedschef

Apoteker og medicintilskud

Kim Helleberg

Download billede (jpg)

 

Kontakt

khm@dkma.dk
Tlf. 4488 9388

Uddannelse

Cand.scient.pol.

Ansvarsområder

Apoteker, tilskud til lægemidler og ernæringspræparater samt sundhedspersoners tilknytning.

Kort beskrivelse

Kim Helleberg Madsen har arbejdet i Lægemiddelstyrelsen siden 2004. Han har tidligere arbejdet på den danske EU-repræsentation i Bruxelles som sundhedsattaché og i Europa-Kommissionen med blandt andet risikoevalueringer, fødevarelovgivning og bioteknologi samt i Sundhedsministeriets Internationale Kontor.

Link til habilitetserklæring

 

Nikolai Brun
Enhedschef

Medicinsk evaluering & Biostatistik

Lægemiddelsikkerhed & Medicinsk udstyr (konstitueret)

Nikolai Brun

Download billede (jpg)

 

Kontakt

ncbr@dkma.dk
Tlf. 2526 5288

Uddannelse

Læge fra Københavns Universitet 1994. Ph.D. fra Københavns Universitet, herunder tekniske studier på University of Pennsylvania 1998. Diverse ledelseskurser.

Ansvarsområder

Medicinsk og statistisk evaluering af nye lægemidler. Generel medicinsk og statistisk evaluering, herunder input til andre afdelinger. Scientific advice-procedurer.

Kort beskrivelse

Nikolai Brun tiltrådte som enhedschef for den nye enhed Medicinsk Evaluering & Biostatistik 1. marts 2017. Med en baggrund i almen medicin og pædiatri begyndte Nikolai Brun at arbejde i industrien i 2000 og har omfattende erfaring med lægemiddeludvikling og medicinske områder fra job i lægemiddel- og biotekindustrien. Han har haft flere ledende stillinger som chef for medicinske afdelinger og matrixorganisationer hos Novo Nordisk, Genzyme og Genmab.

Link til habilitetserklæring

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.