Task force om lægemidler til produktionsdyr

Opdateret 3. februar 2012

Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen har etableret en task force om lægemidler til produktionsdyr, som skal forene og koordinere de to styrelsers indsatser i forhold til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Task forcen er dannet på baggrund af en politisk aftale fra 2006 om en række initiativer, der skal skabe større klarhed og gennemsigtighed på medicinområdet og desuden sikre, at der bliver taget hensyn til dyrs velfærd og sikkerheden ved vores fødevarer.

Koordineret indsats

Task forcens opgave er at koordinere:

  • de to styrelsers inspektioner
  • kontrollen med at de praktiserende dyrlæger og veterinære forhandlere er økonomisk uafhængige af lægemiddelvirksomheder samt
  • kontrollen med og overvågningen af dyrlægers ordinationer og landbrugets forbrug af medicin.

SKAT deltager i arbejdsgruppen for at styrke Lægemiddelstyrelsens og Fødevarestyrelsens muligheder for at kontrollere, at dyrlægerne og de veterinære forhandlere er økonomisk uafhængige.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.