Bivirkninger og sikkerhed ved medicinsk cannabis

Opdateret 17. januar 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

De konkrete produkter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke undersøgt på samme systematiske måde som godkendte lægemidler. Det betyder blandt andet, at det er meget begrænset, hvad der findes af videnskabeligt dokumenteret viden om bivirkninger.

Det er meget vigtigt, at læger og patienter indberetter alle formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis til Lægemiddelstyrelsen, så vi kan få mere viden om, hvordan de forskellige produkter påvirker kroppen.

Den kendte viden om bivirkninger ved THC og CBD

Den viden Lægemiddelstyrelsen aktuelt har om bivirkninger ved medicinsk cannabis er primært baseret på internationale kliniske undersøgelser af cannabisbaserede lægemidler som Sativex, Cesamet/Nabilone og Marinol.

THC-holdige produkter kan blandt andet give flg. bivirkninger: Træthed, svimmelhed, ændret stemningsleje, angst, påvirkning af koncentration og hukommelse, risiko for blodtryksfald medførende besvimelse samt risiko for trafikfarlighed. Derudover mere alvorlige psykiske symptomer herunder depression, hallucinationer, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker. Langvarig brug af THC-holdige produkter medfører risiko for udvikling af afhængighed, hvilket er beskrevet i forbindelse med behandling af kroniske smertepatienter med medicinsk cannabis. Generelt er der begrænset viden om bivirkninger ved længere tids brug, men en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne kan ikke udelukkes.

Der findes kun meget begrænset viden om bivirkninger relateret til CBD. Der er dokumentation for, at CBD kan påvirke leveren og muligvis også immunforsvaret.

Mere information om advarsler og bivirkninger ved medicinsk cannabis kan ses i vejledningen til læger.

Indberet alle bivirkninger ved medicinsk cannabis

Læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger ved cannabisprodukter (bortset fra formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl), der er omfattet af forsøgsordningen, til Lægemiddelstyrelsen. Patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Vi vil opfordre alle patienter, der oplever bivirkninger ved medicinsk cannabis, til at orientere lægen og indberette bivirkningerne til Lægemiddelstyrelsen. Man behøver ikke være sikker på, at det er den medicinske cannabis, der er årsag til symptomerne. En formodning om en sammenhæng er nok til, at symptomerne kan indberettes som bivirkninger.

Vi bruger bivirkningsindberetninger til at undersøge, om der er signaler om nye eller ændrede risici ved de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen. Bivirkningsindberetninger indgår som en del af grundlaget for vores løbende vurderinger af produkternes sikkerhed.

For at foretage en indberetning, gå til:

Meld en bivirkning ved cannabisslutprodukter – for patienter og pårørende

 

Har du spørgsmål til medicinsk cannabis?


Du er velkommen til at ringe til vores informationscenter på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til dkma@dkma.dk, hvis du har spørgsmål om medicinsk cannabis.

Du kan også stille dine spørgsmål på vores Facebook-side: https://www.facebook.com/laegemiddel/