Meld en bivirkning ved cannabisslutprodukter

Opdateret 10. januar 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

E-blanket

Link til e-blanket til indberetning af bivirkning

Før du går i gang

Inden du udfylder indberetningsskemaet om, at du har oplevet en bivirkning i forbindelse med behandling med medicinsk cannabis, er der nogle ting, du skal vide.

Vi bruger dine oplysninger til at danne os et overblik over den bivirkning, du har oplevet. Det er en stor hjælp for os, hvis du udfylder alle felter så præcist som muligt.

Det kan være en god idé at have pakken med medicinsk cannabis (cannabisslutproduktet) ved hånden, når du skal indtaste oplysninger om det udleverede produkt.

Det tager ca. 10 min. at udfylde blanketten.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 9595, hvis du har spørgsmål undervejs eller ikke kan benytte vores e-blanket til at indberette.

Kontakt lægen, hvis du eller din pårørende oplever en bivirkning

Du bør altid kontakte lægen, hvis du eller din pårørende oplever bivirkninger. Din læge kan vurdere, om bivirkningen betyder, at din behandling skal ændres.

Hvad er en bivirkning

En bivirkning er en skadelig og uønsket virkning ved medicinsk cannabis (cannabisslutprodukter).

En bivirkning kan fx være:

 • Træthed
 • Svimmelhed

Der foreligger ikke systematiske undersøgelser af arten og hyppigheden af bivirkninger ved medicinsk cannabis.

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen. Her kan du bl.a. finde oplysninger om bivirkninger.

Det skal en bivirkningsindbetning indeholde

Når du indberetter en formodet bivirkning til Lægemiddelstyrelsen, er det vigtigt, at indberetning mindst indeholder følgende oplysninger:

 • identifikation af det mistænkte cannabisslutprodukt,
 • indikation og dosering,
 • en beskrivelse af den formodede bivirkning,
 • en eller flere oplysninger om den berørte patient: Fødselsdato, CPR-nummer, køn, alder eller initialer.
 • identifikation af indberetter.

Lægemiddelstyrelsens arbejde med bivirkningsindberetninger

Din indberetning bliver registreret i vores bivirkningsdatabase.

Lægemiddelstyrelen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter i vores bivirkningsdatabase, og vi anvender bivirkningsdata til at undersøge, om der er nye eller ændrede risici ved produkterne.

Bivirkningsdata vil også indgå i monitoreringen og evalueringen af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Mere information om medicinsk cannabis og forsøgsordningen

På vores hjemmeside kan du læse mere om medicinsk cannabis og forsøgsordningen. Her finder du også bivirkningsoversigter, som indeholder oplysninger om indberetninger om formodede bivirkninger i Danmark.

Dine rettigheder

Fordi din indberetning indeholder personoplysninger om dig, som vi registrerer og behandler i Lægemiddelstyrelsen, skal vi oplyse, at du har følgende rettigheder i henhold til persondataloven:

 • At du skal informeres om, at vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig i vores database over bivirkninger.
 • At du kan protestere mod anvendelsen af oplysninger om dig. Hvis protesten er berettiget, skal anvendelsen ophøre.
 • At du kan bede om indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler elektronisk.
 • At du kan bede om, at urigtige oplysninger rettes, slettes eller berigtiges.

Yderligere information om rettigheder i henhold til persondataloven kan findes på Retsinformation.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på adr@dkma.dk eller 4488 9595.

Vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til brug for vores behandling af bivirkningsindberetningen. Du har ikke pligt til at besvare vores spørgsmål.

Øvrigt

Du kan søge Patienterstatningen om erstatning for skader, der skyldes bivirkninger ved et cannabisslutprodukt. Patienterstatningen kan hjælpe med yderligere oplysninger om erstatning og lovgivningen om erstatning. Læs mere på www.patienterstatningen.dk.

 

Har du spørgsmål til medicinsk cannabis?


Du er velkommen til at ringe til vores informationscenter på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til dkma@dkma.dk, hvis du har spørgsmål om medicinsk cannabis.

Du kan også stille dine spørgsmål på vores Facebook-side: https://www.facebook.com/laegemiddel/