Priser på forsøgsordningens cannabisprodukter

Opdateret 10. december 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Der er fri prisdannelse på forsøgsordningens cannabisprodukter. Det vil sige, at prisen på et cannabisprodukt bliver fastsat af den virksomhed (mellemproduktfremstiller), som har importeret det konkrete cannabisprodukt til Danmark. Prisen på det enkelte cannabisprodukt vil være den samme på alle landets apoteker.

Lægemiddelstyrelsen har ikke indflydelse på virksomhedens prisfastsættelse.

Prisen på cannabisprodukterne fastsættes for 14 dage ad gangen. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag kan anmelde prisændringer til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen oplyser apotekerne, lægerne og borgere om de gældende priser på hjemmesiden www.medicinpriser.dk (På medicinpriser.dk: klik på det enkelte produkt under overskriften "Cannabisprodukt" for at se prisen)

Der gælder et lignende system for størstedelen af de godkendte og receptpligtige lægemidler i Danmark. 

Den frie prisfastsættelse og de skiftende priser hver 14. dag skal muliggøre konkurrence på området, hvilket kan påvirke medicinpriserne i Danmark.

Det er virksomhederne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Derfor kan der være nogle typer cannabisprodukter, som kun importeres af én eller få virksomheder. Dette kan begrænse konkurrencen på området, hvilket ligeledes kan påvirke prisudviklingen.

 

Har du spørgsmål til medicinsk cannabis?


Du er velkommen til at ringe til vores informationscenter på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til dkma@dkma.dk, hvis du har spørgsmål om medicinsk cannabis.

Du kan også stille dine spørgsmål på vores Facebook-side: https://www.facebook.com/laegemiddel/