Priser på forsøgsordningens cannabisprodukter

17. juni 2019
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Der er fri prisdannelse på de produkter, som indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det vil sige, at prisen på et cannabisprodukt bliver fastsat af den virksomhed, som sælger cannabisproduktet til apotekerne. Lægemiddelstyrelsen har ikke indflydelse på cannabisprodukternes priser. Det er alene virksomhederne, der fastsætter priserne.

Det er muligt at få tilskud til produkterne i forsøgsordningen.

Læs mere om tilskud til medicinsk cannabis.

Prisen på cannabisprodukterne fastsættes for 14 dage ad gangen, og der gælder den samme pris på alle landets apoteker. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag anmelder eventuelle prisændringer til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen oplyser apotekerne, lægerne og borgere om de gældende priser på hjemmesiden www.medicinpriser.dk (Klik på det enkelte produkt under overskriften "Cannabisprodukt" for at se prisen)

Der gælder et lignende system for størstedelen af de godkendte og receptpligtige lægemidler i Danmark. 

Den frie prisfastsættelse og de skiftende priser hver 14. dag øger muligheden for konkurrence på området, hvilket kan påvirke medicinpriserne i Danmark.

Det er virksomhederne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at sælge i Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Derfor kan der være nogle typer cannabisprodukter, som kun sælges af én eller få virksomheder. Dette kan begrænse konkurrencen på området, hvilket ligeledes kan påvirke prisudviklingen.