Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

Opdateret 4. april 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Kan man lovligt få medicinsk cannabis i Danmark i dag?

Ja, men kun hvis du har en recept fra en læge og får produkterne udleveret på et apotek.

Hvilke typer cannabisprodukter kan man få i Danmark?

Lægerne har i dag fire muligheder for at udskrive produkter baseret på cannabis:

 1. Godkendte Lægemidler
  Lægemidlet Sativex som er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sklerose. Sativex indeholder cannabisekstrakter og er et godkendt lægemiddel i Danmark. Det kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sklerose.

 2. Lægemidler på udleveringstilladelse
  Lægemidlerne Marinol og Nabilone, som indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Producenterne af Marinol og Nabilone har ikke søgt om godkendelse i Danmark. Læger kan dog ansøge om udleveringstilladelse til medicin, som ikke er godkendt i Danmark eller som ikke sælges i Danmark. Marinol og Nabilone kan importeres fra bl.a. USA, hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer en dansk læges ansøgning om tilladelse til at udskrive det til konkrete patienter.

 3. Magistrelt fremstillet medicin
  Læger kan ordinere magistrelt fremstillet medicin eksempelvis som kapsler eller olier med indholdsstoffer fra cannabis. Magistrelt fremstemstillet medicin er lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

 4. Produkter, der er optaget i Forsøgsordningen om medicinsk cannabis
  Den 1. januar 2018 trådte lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis kraft. Dermed blev der åbnet en 4. mulighed for, at læger kan udskrive andre typer cannabisprodukter til medicinsk brug. Forsøgsordningen skal fungere fra 2018 og forløbe over 4 år.

Hvorfor har Lægemiddelstyrelsen ikke godkendt nogle flere cannabisbaserede lægemidler?

Lægemiddelstyrelsen kan kun vurdere og eventuelt godkende flere cannabisbaserede lægemidler, hvis der er virksomheder, der ansøger om at få nogle præparater godkendt. Lægemiddelstyrelsen kan ikke bede virksomheder om at ansøge om at få godkendt medicin. Initiativet skal komme fra en virksomhed.  Lægemiddelstyrelsen godkendte i 2011 et lægemiddel med cannabis. Ansøgningen kom fra firmaet GW Pharmaceuticals, der ønskede godkendelse af lægemidlet Sativex til behandling af multipel sklerose.

Lægemiddelstyrelsen har ikke givet afslag på nogen ansøgninger om godkendelse af lægemidler med cannabis, men vi har orienteret flere virksomheder om proceduren.

Hvad skal der til for, at flere cannabisprodukter kan blive godkendt som lægemidler?

Kort fortalt, så skal der først og fremmest være nogen, der ansøger om at få deres cannabisprodukt godkendt som et lægemiddel. Det vil sige en virksomhed, som har tilladelse til at producere lægemidler, skal udvikle et cannabisprodukt og derefter søge om at få produkterne godkendt til det danske marked.

Virksomheden skal indsende dokumentation for lægemidlets virkning og bivirkninger samt kunne dokumentere, at lægemidlet bliver produceret under godkendte forhold. Formålet med godkendelsesprocedurerne er at sikre, at patienterne ikke får uvirksom eller farlig medicin.

Hvorfor har Lægemiddelstyrelsen ikke optaget flere produkter i forsøgsordningen om medicinsk cannabis?

Lægemiddelstyrelsen kan kun optage cannabisprodukter i forsøgsordningen, hvis der er virksomheder, der anmoder om at få konkrete produkter optaget. Ordningen er baseret på initiativ fra private virksomheder.

Vi behandler ansøgninger om optagelser om cannabisprodukter, så snart vi får dem ind, og vi optager alle de produkter, hvor virksomheder og produkterne opfylder kravene.  

Loven om forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft den 1. januar 2018, og flere virksomheder har tilkendegivet, at de aktuelt arbejder på ansøgninger for nye produkter. Det er Lægemiddelstyrelsens forventning, at der løbende vil blive optaget flere produkter i forsøgsordningen.

De produkter, der aktuelt er tilgængelige i forsøgsordningen, kan ses på medicinpriser.dk.

Hvilke læger må udskrive medicinsk cannabis?

Alle læger har mulighed for at udskrive de produkter, der er optaget i forsøgsordning om medicinsk cannabis, men ingen læge er forpligtet til det.

Alle læger kan udskrive magistrelt fremstillet medicin baseret på cannabis, men er ikke forpligtet til det.

Sativex må kun udskrives af speciallæger i neurologi.

I forhold til ansøgninger om Marinol og Nabilone på udleveringstilladelse, så tager Lægemiddelstyrelsen stilling til lægernes konkrete ansøgninger.

Er det lovligt at sælge cannabisolie i butikker eller webbutikker, som ikke er et apotek?

Nej. Det er kun apoteker, der har lov til at sælge medicin baseret på cannabis. Og de må kun sælge til personer, der har en recept på medicinen fra en læge.

Der er desværre webbutikker, der skriver på deres hjemmeside, at de har tilladelse til at sælge cannabisolie i Danmark. Dette er ikke korrekt. Der er ikke givet nogen tilladelser til salg af cannabisolier til almindelige butikker eller webbutikker.

Er det lovligt at købe eller sælge THC-olie i butikker eller webbutikker, som ikke er et apotek?

Nej, det er ikke lovligt at købe eller sælge THC-holdige produkter i almindelige danske butikker og webbutikker.

THC er et virksomt stof, som er udvundet af cannabisplanten. Stoffet er klassificeret som euforiserende og omfattet af narkotikalovgivningen. Kun apoteker må sælge medicin med THC – og de må kun sælge til patienter, der har en recept på medicinen fra en læge.

Det er også ulovligt at købe eller besidde medicin med THC, med mindre man personligt har en recept på den pågældende medicin, og det er købt på apoteket.

Mange steder på internettet står der, at det er lovligt at købe eller sælge cannabis-olie, hvis indholdet af THC er under 0,2 %. Er det rigtigt?

Nej. Oplysningen om de 0,2% er forkert, selv om det står mange steder på internettet. Det er ikke lovligt at købe eller sælge cannabis-olie, der indeholder THC i almindelige butikker eller webbutikker. Kun apoteker må sælge medicin med THC – og de må kun sælges til patienter, der har en personlig recept på det fra en læge.

Er det lovligt at sælge CBD-olie i butikker eller webbutikker, som ikke er et apotek?

Nej, kun apoteker må sælge medicin med CBD – og de må kun sælges til patienter, der har en personlig recept på det fra lægen.

CBD er et aktivt stof udvundet af cannabisplanten. Produkter, som indeholder CBD, kan klassificeres som medicin, hvis det har en virkning på kroppen. Hvert produkt skal vurderes individuelt for at fastslå om der er tale om medicin. Det er ikke lovligt at sælge medicin uden en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det er Lægemiddelstyrelsens umiddelbare vurdering, at mange CBD-olier er medicin, og det er derfor ikke lovligt at sælge dem i almindelige butikker eller webbutikker.

Derudover er det vores erfaring, at de ulovlige CBD-olier indeholder THC - selvom der tydeligt står på flasken, at det er uden THC. Hvis olien indeholder THC, er den ulovlig at købe eller besidde.

Hvilke risici er der ved at medicinere sig selv eller sit barn med THC-olie eller CBD-olie, som man har købt ulovligt?

Det kan være farligt af flere grunde:

For det første kan man ikke være sikker på indholdet af stofferne THC og CBD. Styrken kan måske være alt for høj og dermed kan der være risiko for alvorlige bivirkninger.

For det andet kan der selv ved 'rigtige' doser være bivirkninger, der kræver lægelig overvågning og evt. indgriben.

For det tredje er der ingen kontrol med ulovlig medicin, og der er mange eksempler på, at ulovlig medicin bliver lavet under uhygiejniske forhold og indeholder andet end det, der står på etiketten. Det er farligt især for syge personer at indtage ukendte stoffer, da hverken lægen eller patienten har mulighed for at forudse, hvordan de ukendte stoffer vil påvirke sygdommen og den øvrige medicin, man får. I sidste ende risikerer man at blive mere syg.

Er det farligt at give børn med epilepsi ulovlig CBD-olie?

Ja. Børn bør under ingen omstændigheder udsættes for ukontrolleret medicin. Konkret i forhold til CBD er der lavet forskning, der har undersøgt, hvordan lovligt fremstillet medicin med CBD påvirker børn og unge med det sjældne epilepsisyndrom ”Dravet syndrom”.

Forskningen viste, at der måske kunne være en moderat positiv effekt på antallet af anfald, men viste også alvorlige bivirkninger i form af udtalt søvnighed, diarré og forhøjede levertal, hvilket kan være tegn på en giftig påvirkning af leveren hos en femtedel af de børn, der fik CBD. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor på det kraftigste behandling af børn med CBD-olie uden lægelig overvågning.

Anses CBD-olier for at være kosttilskud i andre EU-lande?

Lægemiddelstyrelsen kender ikke til, at andre EU-lande skulle anse olier med højt CBD-indhold for at være kosttilskud. Vores vurdering er, at langt de fleste af de produkter, som importeres som cannabisolier, THC-olier eller CBD-olier, højst sandsynligt er ulovlige i de lande, hvor de sælges fra. De er fremstillet og forhandlet uden nogen form for kontrol – og det er derfor meget usikkert, hvad der egentlig er i disse produkter.

Har udlandet mere evidens for cannabis’ gavnlige effekter?

Nej. Evidens hører ikke til i enkelte lande. Resultaterne af videnskabelige undersøgelser offentliggøres i internationale tidsskrifter på engelsk og deles i de videnskabelige miljøer og mellem myndigheder på tværs af grænser.

Men på verdensplan er der ikke lavet ret mange videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet, som har undersøgt effekten eller bivirkningerne ved cannabis i mennesker. Så den evidensbaserede viden, der er om medicinsk brug af cannabis, er meget begrænset. Det gælder både i Danmark og udlandet.

Lægemiddelstyrelsens vejledning til forsøgsordningen om medicinsk cannabis er blandt andet baseret på den internationale videnskabelige litteratur om cannabis samt på erfaringerne fra både Holland, Canada og Israel.

Kan man få tilskud til medicinsk cannabis?

På nuværende tidspunkt gives der ikke tilskud til de cannabisprodukter, som indgår i forsøgsordningen om medicinsk cannabis.

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti har 22. marts 2018 indgået aftale om, at der fra 1. januar 2019 skal være tilskud til køb af de cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen. Læs Sundheds- og ældreministeriets pressemeddelelse.

Det er aftalt, at patienter med en terminalbevilling skal have 100% i tilskud til køb af cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen og at andre patienter skal have 50% tilskud op til 10.000 kr. i tilskud om året. Partierne har aftalt, at tilskuddet skal gives med tilbagevirkende kraft, så man også får tilskud til cannabisprodukter købt i 2018.

Det er forudsat, at tilskuddet til disse produkter skal fratrækkes i ekspeditionsøjeblikket på apoteket, ligesom det er tilfældet i dag ved køb af anden tilskudsberettiget medicin.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan tilskud til køb foretaget i 2018 skal udbetales.

Enkelttilskud til anden cannabisholdig medicin

Hvis en læge udskriver Sativex, magistrelt fremstillet medicin med cannabis eller cannabisholdige lægemidler med udleveringstilladelse (Marinol og Nabilone), kan lægen søge om enkelttilskud til den specifikke patient. 

Lægemiddelstyrelsen kan bevilge enkelttilskud til patienter med sygdomme, hvor det kan sandsynliggøres at cannabisbaseret medicin virker. Som ved andre ikke markedsførte lægemidler kræves desuden, at al anden behandling med godkendte lægemidler til den pågældende sygdom har været afprøvet uden tilstrækkelig effekt.

Ansøgningerne behandles individuelt efter behandlingsvejledninger fra relevante videnskabelige selskaber.

Må man køre bil, hvis man har indtaget medicin med THC?

Hvis man føler sig søvnig, sløv eller svimmel bør man aldrig køre bil, betjene maskiner eller deltage i farlige aktiviteter. Hvis en læge ordinerer THC-holdig medicin, skal lægen tale med patienten om trafikfarlighed, og i den forbindelse kan lægen beslutte at nedlægge et såkaldt kørselsforbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt at læger, der ordinerer behandling med produkter optaget i forsøgsordning med medicinsk cannabis, udsteder lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden. Læs mere om kørsel og cannabisbehandling på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Må man bruge medicin med cannabis til dyr i Danmark?

Nej. Der er i Danmark ikke godkendt nogen lægemidler med cannabis til heste, hunde, katte eller andre dyr.

Dyr er Ikke omfattet af forsøgsordningen om medicinsk cannabis, og det er ikke muligt at få medicin med cannabis til dyr via de undtagelsesregler, der er i lægemiddelloven dvs. hverken på udleveringstilladelse eller som magistrelt fremstillet medicin. Der er derfor ingen lovlige muligheder i Danmark for at give medicin med cannabis til dyr.

Det er ikke tilladt selv at importere lægemidler til dyr, uanset om det er et lovligt eller ulovligt produkt. Dyr bør ikke udsættes for ulovlig medicin. Hvis man har et sygt dyr, bør man tale med sin dyrlæge, som kan rådgive om den rette behandling.

Cannabis og syntetiske cannabinoider er desuden på listen over forbudte stoffer i eksempelvis hestesport.

 

Har du spørgsmål til medicinsk cannabis?


Du er velkommen til at ringe til vores informationscenter på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til dkma@dkma.dk, hvis du har spørgsmål om medicinsk cannabis.

Du kan også stille dine spørgsmål på vores Facebook-side

 

;