Apotekeres tilknytning til virksomheder

Opdateret 1. marts 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Apotekeres tilknytning til virksomheder omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Her kan du læse om den anmeldelsespligt, du som apoteker har, når du vil drive eller være knyttet til en virksomhed, der er omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Her er syv vigtige ting, du skal vide:

1. Alle former for tilknytning skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen

Du skal anmelde din tilknytning til Lægemiddelstyrelsen, inden du begynder. Det gælder uanset, hvilken type af tilknytning du skal have til virksomheden.

En faglig tilknytning kan for eksempel omhandle undervisning/foredrag, advisory board, konsulentopgave, bestyrelsespost, deltids- eller fuldtidsansættelse. Det kan også være en opgave, der omhandler forskning såsom deltagelse i kliniske forsøg og non-interventionsforsøg. Du skal kun anmelde forskning, hvis du har det overordnede ansvar for gennemførelse af et projekt (er primær investigator eller har tilsvarende ansvar), eller du modtager honorar fra virksomheden for din deltagelse.

En tilknytning kan også omhandle ejerskab, for eksempel aktier eller anparter i en virksomhed.

2. Anmeld tilknytning før den starter

Du skal anmelde din tilknytning til Lægemiddelstyrelsen inden du starter. Det gør du ved at sende en e-mail til Send en mail

Er der tale om en faglig tilknytning, skal din e-mail indeholde følgende oplysninger:

 • Dit fulde navn, privatadresse og dit autorisationsnummer
 • Navn og adresse på din arbejdsplads (der hvor du har klinisk arbejde)
 • Navn og gerne CVR-nummer på den virksomhed du ønsker at have tilknytning til
 • Hvilken type af tilknytning du ønsker at have til virksomheden
 • Start- og slutdato for tilknytningen
 • Honorar du personligt kommer til at modtage per kalenderår fra virksomheden for den pågældende tilknytning

Består din tilknytning i ejerskab, skal din e-mail indeholde følgende oplysninger:

 • Dit fulde navn, privatadresse og dit autorisationsnummer
 • Navn og adresse på din arbejdsplads (der hvor du har klinisk arbejde)
 • Navn og gerne CVR-nummer på den virksomhed du ønsker at have tilknytning til
 • Antal værdipapirer (for eksempel aktier) du ønsker at eje i virksomheden
 • Værdipapirernes værdi på erhvervelsestidspunktet

3. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af anmeldelsespligten kan straffes. Det følger af Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Det er altid en konkret vurdering om en overtrædelse skal sendes til politiet med indstilling til bødestraf. I den konkrete vurdering vil indgå en række skøn. For eksempel kan antallet af overtrædelser blive taget i betragtning, ligesom det vil indgå i vurderingen, om der er formildende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden ikke har overholdt sin informationspligt over for dig som sundhedsperson.

4. Offentliggørelse af oplysninger

Vi offentliggør oplysninger om apotekeres tilknytning til virksomheder omfattet af forsøgsordningen. Oplysningerne slettes 2 år efter tilknytningen er ophørt.

5. Liste over virksomheder omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Ved at søge i denne liste, kan du finde ud af, om en virksomhed er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis og dermed af regler om tilknytning.

6. Meld ændringer i din tilknytning til virksomheden

Sker der ændringer i din tilknytning, skal du oplyse Lægemiddelstyrelsen herom. Det gør du ved at sende en e-mail til Send en mail En ændring kan for eksempel bestå i et ændret honorar eller en ny slutdato.

Lovgivning

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (§ 66) danner den lovmæssige ramme om lægers tilknytning til virksomheder omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.