Bivirkninger og sikkerhed ved medicinsk cannabis

1. januar 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Lægemiddelstyrelsen overvåger bivirkninger og sikkerhed ved medicinsk cannabis.

Vi anvender bivirkningsindberetninger til at undersøge, om der er signaler om nye eller ændrede risici ved de cannabisslutprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, og bivirkningsindberetninger indgår som en del af grundlaget for vores løbende vurderinger af produkternes sikkerhedsprofil.

Vi foretager faglige vurderinger af bivirkningsdata, overvejer muligheder for risikominimering og risikoforebyggelse, og vi træffer om nødvendigt foranstaltninger i forhold til forhandling og udlevering af produkterne.

Læger har pligt til at indberette formodede bivirkninger

Læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter til Lægemiddelstyrelsen. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom.

Andre sundhedspersoner, patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger

Andre sundhedspersoner, patienter og pårørende har mulighed for at indberette formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter til Lægemiddelstyrelsen.

For at foretage en indberetning, gå til:

Meld en bivirkning ved cannabisslutprodukter – for sundhedsprofessionelle

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...