Bivirkningsoversigter for cannabisslutprodukter

9. maj 2018, Opdateret 18. juni 2020
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Lægemiddelstyrelsen modtager og registrerer indberetninger om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter, der er omfattet af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. I Lægemiddelstyrelsens bivirkningsoversigter offentliggør vi data fra indberetningerne.

Bivirkningsoversigter kan være et nyttigt værktøj til at identificere mulige sikkerhedsmæssige problemer, men oversigterne giver ikke et fuldstændigt overblik over de risici, der kan være forbundet med brug af cannabisslutprodukterne. Man kan derfor ikke drage konklusioner om sikkerhed og risici ved produkterne udelukkende på baggrund af oplysningerne i bivirkningsoversigterne.

Bivirkningsoversigter kan ikke bruges til at beregne sandsynligheden for at opleve bivirkninger ved et cannabisslutprodukt, og man kan ikke sammenligne sikkerheden ved forskellige produkter ved at sammenligne tallene i de bivirkningsoversigterne.

Når læger, andre sundhedspersoner, patienter eller pårørende melder bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, behøver de blot at have en formodning om, at symptomerne er bivirkninger ved et produkt. En indberetning om en formodet bivirkning er derfor ikke det samme som en dokumenteret, faktisk sammenhæng mellem produktet og den oplevede bivirkning.

Før du læser oversigterne

Før du går i gang med bivirkningsoversigterne, er det vigtigt, at du læser Vilkår for brugen af interaktive bivirkningsoversigter.

Bivirkningsoversigter

Bivirkningsoversigter for produkter der er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen:

Bedica "CannGros" (pdf)

Bediol "CannGros" (pdf)

Bedrocan "CannGros" (pdf)

CBD Drops "Stenocare" (pdf)

SEDEMEN "AURORANORDICCANNABIS" (pdf)

THC Drops "Stenocare" (pdf)

1:1 Drops "Stenocare" (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...