Meld en bivirkning ved cannabisslutprodukter

1. januar 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

E-Blanket

Link til e-blanket for indberetning af bivirkning

Før du går i gang

Vi bruger dine oplysninger til at danne os et godt overblik over den bivirkning, du har indberettet. Det er en stor hjælp for os, hvis du udfylder så mange felter som muligt.

Det tager ca. 10 min. at udfylde blanketten. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 9595, hvis du har spørgsmål undervejs.

Det skal en bivirkningsindberetning indeholde

Når du indberetter en formodet bivirkning til Lægemiddelstyrelsen, er det vigtigt, at indberetning mindst indeholder følgende oplysninger:

  • identifikation af det mistænkte cannabisslutprodukt,
  • indikation og dosering,
  • en beskrivelse af den formodede bivirkning,
  • en eller flere oplysninger om den berørte patient: Fødselsdato, CPR-nummer, køn, alder eller initialer.
  • identifikation af indberetter.

En indberetning fra en læge skal så vidt muligt indeholde oplysninger om patientens CPR-nummer, cannabisslutproduktets anvendelsesmåde og cannabismellemproducentens batchnummer.

I nogle tilfælde kan der vise sig behov for at indhente supplerende oplysninger om den bivirkning, du har indberettet. I så fald kontakter vi dig for at få de nødvendige oplysninger.

Lægemiddelstyrelsens arbejde med bivirkningsindberetninger

Lægemiddelstyrelsen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter i vores bivirkningsdatabase. Det omfatter også navn og kontaktoplysninger på dig, som har foretaget indberetningen.

Vi anvender bivirkningsdata til at undersøge om der er nye eller ændrede risici ved de udleverede cannabisprodukter.

Bivirkningsdata vil også indgå i monitoreringen og evalueringen af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Mere information om forsøgsordning med medicinsk cannabis

På vores hjemmeside kan du læse mere om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Her finder du også bivirkningsoversigter, som indeholder oplysninger om indberetninger om formodede bivirkninger i Danmark.

Dine rettigheder

Fordi indberetningen indeholder personoplysninger om dig, som vi registrerer og behandler i Lægemiddelstyrelsen, skal vi oplyse, at du har følgende rettigheder i henhold til persondataloven:

  • At du skal informeres om, at vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig i vores database over bivirkninger.
  • At du kan protestere mod anvendelsen af oplysninger om dig. Hvis protesten er berettiget, skal anvendelsen ophøre.
  • At du kan bede om indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler elektronisk.
  • At du kan bede om, at urigtige oplysninger rettes, slettes eller berigtiges.

Yderligere information om rettigheder i henhold til persondataloven kan findes på Retsinformation.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på adr@dkma.dk eller 4488 9595.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.