Regnskab og destruktion af medicinsk cannabis

Opdateret 28. januar 2019
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Regnskab

Virksomheder, der udfører aktiviteter med cannabis under forsøgsordningen og udviklingsordningen med medicinsk cannabis, skal føre regnskab over bl.a. indkøb, salg, forbrug m.m., jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 17 stk. 2.

Særligt for virksomheder som dyrker cannabis er, at de hvert kvartal skal indberette bl.a. den høstede og forbrugte mængde cannabis til Lægemiddelstyrelsen iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 18 stk. 5.

Yderligere information om krav til, hvordan der føres regnskab med cannabis findes i nedenstående vejledning.

Destruktion

For alle virksomheder som har aktiviteter med medicinsk cannabis gælder, at destruktion af regulerede plantedele af cannabis kun må foretages efter godkendelse af Lægemiddelstyrelsen og under styrelsens kontrol (§ 13 i bekendtgørelse om euforiserende stoffer). Det betyder, at der for hver mængde af cannabis, som ønskes destrueret, skal søges om tilladelse til destruktion hos Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere information om, hvilke krav der er til destruktion, herunder destruktionsmetode, af medicinsk cannabis findes i nedenstående vejledning.

Vejledning

Destruktion og regnskab for virksomhed med tilladelse til dyrkning af cannabis til medicinsk brug (pdf)

Blanketter

Ansøgningsskema om tilladelse til destruktion af medicinsk cannabis - liste A (word)

Indberetningsskema for kvartalsindberetning med cannabis for virksomheder med tilladelse til dyrkning af cannabis til medicinsk brug (word)

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...