Tilladelse til fremstilling

Opdateret 17. april 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Fremstilling af cannabismellemprodukter

Den 1. januar 2018 blev den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis indført. Lægemiddelstyrelsen udsteder i den forbindelse tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter i henhold til § 9 stk. 1 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter

Der kan ansøges om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

Tilladelsen vil være afgrænset til import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter, som følger af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Se information om dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen i vejledningen til ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor under Vejledninger til ansøgning. Her kan du også læse mere om, hvordan skemaet skal udfyldes samt hvilke krav, der er til den fagkyndige person.

Du finder ansøgningsskemaet nedenfor under Blanket. Ansøgningsskemaet og de tilhørende dokumenter skal sendes til virksomhedstilladelse@dkma.dk.

Inspektion af cannabismellemproduktfremstillere

Virksomheder, der ansøger om tilladelse til fremstilling af cannabis mellemprodukter, skal være klar til inspektion, når ansøgningen indsendes. Dette gælder både ved ansøgning om en ny tilladelse og ved ansøgning om ændring af en gældende tilladelse. Inden udstedelse af tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter vil Lægemiddelstyrelsen vurdere, om den ansøgende virksomhed skal inspiceres, inden tilladelsen kan udstedes. Tilladelsen bliver da først udstedt, når Lægemiddelstyrelsen vurderer, at virksomheden har fulgt tilfredsstillende op på eventuelle afvigelser givet på inspektionen.

Virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter bliver ydermere løbende kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen.

Vejledninger til ansøgning

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter (pdf)

Generel vejledning til ansøgning om virksomhedstilladelse, herunder krav og frister for ansøgninger, findes på vores hjemmeside under Virksomhedstilladelse og -registrering

Blanket


Skema til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter (word)

Bemærk, at det på nuværende tidspunkt kun er muligt at ansøge om fremstilling af cannabismellemprodukter ud fra importerede cannabisudgangsprodukter.

Virksomheder med tilladelse

Liste over virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter (excel)

Lovgivning

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.