Tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter

Opdateret 17. februar 2020
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Fremstilling af cannabisprodukter

Den 1. januar 2018 blev den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis indført. Lægemiddelstyrelsen udsteder i den forbindelse tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter i henhold til § 9 stk. 1 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Med bekendtgørelse om dyrkning, forarbejdning og distribution af medicinsk cannabis og fremstilling af cannabisudgangsprodukter gældende fra 1. juli 2018 er det yderligere blevet muligt for virksomheder at dyrke cannabis til medicinsk brug samt fremstille cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter af danskdyrket cannabis. Læs mere om dyrkning af cannabis til medicinsk brug og fremstilling af cannabisbulk.

Import, fremstilling og eksport af cannabisudgangsprodukter samt fremstilling af cannabismellemprodukter er alle aktiviteter som fremgår på tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

Ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter 

Se information om dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen i guiden til ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor under Vejledninger til ansøgning. Her kan du også læse mere om, hvordan skemaet skal udfyldes samt hvilke krav, der er til den fagkyndige person.

Du finder ansøgningsskemaet nedenfor under Blanket. Ansøgningsskemaet og de tilhørende dokumenter skal sendes til Send en mail.

Inspektion af cannabismellemproduktfremstillere

Virksomheder, der ansøger om tilladelse til fremstilling af cannabis mellemprodukter, skal være klar til inspektion, når ansøgningen indsendes. Dette gælder både ved ansøgning om en ny tilladelse og ved ansøgning om ændring af en gældende tilladelse. Inden udstedelse af tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter vil Lægemiddelstyrelsen vurdere, om den ansøgende virksomhed skal inspiceres, inden tilladelsen kan udstedes. Tilladelsen bliver da først udstedt, når Lægemiddelstyrelsen vurderer, at virksomheden har fulgt tilfredsstillende op på eventuelle afvigelser givet på inspektionen.

Virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter bliver ydermere løbende kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen.

Vejledninger til ansøgning

Guide til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter (pdf)

Krav og forventninger til den fagkyndige person i en cannabisvirksomhed (pdf)

Generel vejledning til ansøgning om virksomhedstilladelse, herunder krav og frister for ansøgninger, findes på vores hjemmeside under Virksomhedstilladelse og -registrering

Blanket

Skema til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter (word)

Virksomheder med tilladelse

Liste over virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter (excel)

Lovgivning

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af medicinsk cannabis og fremstilling af cannabisudgangsprodukter

Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter

God fremstillingspraksis (GMP)

 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...