Udviklingsordningen

Opdateret 22. februar 2021
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Udviklingsordning for dyrkning og håndtering af medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 blev en særlig udviklingsordning indført for dyrkning af cannabis i Danmark, som gør det muligt at søge tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis egnet til medicinsk brug.

Udviklingsordningen forløber parallelt med den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Den særlige udviklingsordning finder kun anvendelse på ansøgninger om dyrkning med henblik på udvikling af cannabis til medicinsk brug. Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig dyrkning af cannabis (industrihamp) med THC-indhold på højst 0,2 % THC med henblik på andet end udvikling af cannabis til medicinsk brug, skal som hidtil sendes til Landbrugsstyrelsen.

Fra 1. juli 2018 trådte bekendtgørelsen om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter i kraft. Det betyder, at virksomheder nu kan søge om at få tilladelser til at fremstille medicinsk cannabis til forsøgsordningen og til patienter i Danmark og til eksport. Læs mere herom under Om forsøgsordningen. Cannabis dyrket i udviklingsordningen kan ikke anvendes i forsøgsordningen.