Trafikfarlig medicin

Opdateret 6. juli 2022

Visse typer medicin kan virke sløvende, berusende, påvirke din dømmekraft, koncentrationsevne samt reaktionsevne. Påvirkningen fra medicinen kan svare til at have en alkoholpromille og kan dermed øge risikoen for uheld betragteligt.

Du skal derfor så vidt muligt undgå at køre bil eller betjene farlige maskiner, mens du er påvirket af trafikfarlig medicin.

Lægemiddelstyrelsen mærker medicin, der påvirker trafiksikkerheden væsentligt, med en rød advarselstrekant.

Vær dog opmærksom på, at også medicin uden advarselstrekant kan påvirke din evne til at køre bil.

Du kan desuden læse om, hvordan den medicin du tager, påvirker din evne til at køre bil og betjene maskiner i indlægssedlen.

Hvor kraftig er medicinens påvirkning?

Påvirkningen afhænger af, hvor stor en dosis, du tager. Det er også forskelligt fra person til person, hvor påvirket du bliver. Forhold som køn, alder, vægt og dosis kan have betydning for, hvordan medicinen påvirker dig.

Den sløvende effekt er ofte mest tydelig i starten af behandlingen, og når dosis øges. Hvis du får ny medicin med en rød advarselstrekant, eller dosis af denne medicin ændres, er det derfor vigtigt, at du ved, hvordan du reagerer på din medicin, før du begiver dig ud i trafikken.

Hvis du er i behandling med flere slags medicin samtidig, kan det somme tider forstærke den sløvende effekt.

Trafikfarlig medicin og alkohol

Hvis du drikker alkohol samtidig med, du tager medicin, kan alkohol forstærke den sløvende virkning af trafikfarlig medicin. Bland derfor aldrig alkohol med trafikfarlig medicin. Selv et enkelt glas øl eller vin forstærker den sløvende virkning kraftigt.

Tal med lægen, hvis du er i tvivl

Din læge kan vejlede dig, om du kan køre bil, når du får ordineret medicin, der påvirker trafiksikkerheden.

Begynder du behandling med medicin, markeret med advarselstrekant eller medicin mod psykiske lidelser, diabetes, eller forhøjet blodtryk, bør du drøfte med din læge, om det er nødvendigt at lade bilen stå. Det samme gælder, hvis dosis i din behandling ændres.

Lægen fungerer desuden som myndighed, der kan udstede et fuldstændigt eller delvist kørselsforbud i forbindelse med ordination af visse typer medicin.

Lægen tager udgangspunkt i Styrelsens for Patientsikkerheds vejledninger, når du skal vejledes og det evt. skal besluttes om der skal udstedes kørselsforbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger, politiet, andre myndigheder og forvaltninger om trafikmedicinske spørgsmål.

Hvad sker der, hvis jeg bliver stoppet?

I følge færdselslovens §54-55 er det ulovligt at køre bil, hvis den medicin, du tager, påvirker din evne til ”at føre køretøjet på fuldt betryggende måde”. Eller hvis du har taget trafikfarlig medicin uden recept.

Politiet kan ved mistanke om kørsel med trafikfarlig medicin i blodet, kræve en urinprøve, en blodprøve og/eller at du bliver undersøgt af en læge. Strafferammen er den samme som ved spirituskørsel.

Særlige krav for bestemte erhvervsgrupper

Visse brancheorganisationer/arbejdsgivere klassificerer visse former for medicin som så trafikfarlige, at du ikke må tage dem, i forbindelse med at du udfører dit arbejde. Det gælder selv om medicinen ikke er mærket med en rød advarselstrekant. Er du i tvivl om den medicin, som du tager, er omfattet, kan du kontakte din brancheorganisation.