Medicintilskuds­grænser

Opdateret 30. marts 2023

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Beløbene i skemaerne nedenfor gælder for 2023 hhv. før og efter den 3. april 2023,hvor grænsen for 100 % tilskud er ændret. I "Kort fortalt" boksen nederst på siden, findes dokumenter med satserne for hver periode.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet herunder.

Tilskudsgrænser for perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 2. april 2023

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

Tilskud til personer
over 18 år

Tilskud til personer
under 18 år

0 - 1.045 kr.

0%

60%

1.045 - 1.750 kr.

50%

60%

1.750 - 3.795 kr.

75%

75%

Over 3.795 kr.

85%

85%

Personer over 18 år: Over 20.636 kr.
(egenbetaling= 4.435 kr.)

100%

Personer under 18 år: Over 25.286 kr.
(egenbetaling= 4.435 kr.)

100%

Tilskudsgrænser for perioden fra den 3. april 2023 til og med den 31. december 2023

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

Tilskud til personer
over 18 år

Tilskud til personer
under 18 år

0 - 1.045 kr.

0%

60%

1.045 - 1.750 kr.

50%

60%

1.750 - 3.795 kr.

75%

75%

Over 3.795 kr.

85%

85%

Personer over 18 år: Over 11.570 kr.
(egenbetaling= 3.075 kr.)

100%

Personer under 18 år: Over 16.220 kr.
(egenbetaling= 3.075 kr.)

100%

Eksempel

Dine medicinkøb i tilskudsperioden kan fx se sådan ud, hvis du er over 18 år:

Startdato for tilskudsperiode 10. januar 2023 – slutdato for tilskudsperiode 9. januar 2024.

Dato for køb

Tilskudspris

Saldo før køb

Saldo efter køb

Egenbetaling

Tilskud i %

10.01.2023

1045,00

0,00

1045,00

1045,00

0

27.02.2023

705,00

1045,00

1750,00

352,50

50

02.12.2023

900,00

1750,00

2650,00

225,00

75

23.12.2023

1145,00

2650,00

3795,00

286,25

75

28.12.2023

1000,00

3795,00

4795,00

150,00

85

Henstandsordning

Hvis du forventer, at din CTR-saldo bliver meget høj (omkring 20.000 kr.) i løbet af dit tilskudsår, kan du få en henstandsordning med dit apotek.

Selvom CTR-grænserne for 100 % tilskud er nedsat i perioden fra og med 3. april 2023 til og med 31. december 2023, ændres den månedlige betaling til apoteket ikke. Du vil derfor få penge tilbage når aftalen gøres op ved tilskudsårets afslutning.

En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede medicin be­tales i 12 lige store dele. Egenbetalingen for 2023 er på 4.435 kr. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på 370 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer apoteket måtte have.

Spørg om henstandsordning på dit apo­tek.

Her kan du læse mere om tilskud og priser.

Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C).

De særlige beløbsgrænser for tilskud til cannabis produkter

Samlet udgift pr. tilskudsperiode (12 mdr.)

Tilskud

Egenbetaling

0 - 20.000 kr.

50 %

Op til 10.000 kr.

20.000 kr.-

0 %

Hele produktets pris

For patienter med gældende terminalbevilling

100 %

Ingen egenbetaling

Ministeren kan justere grænserne to gange om året.