Håndeksem, refraktær svær kronisk: Toctino®

23. januar 2009, Opdateret 21. juli 2014

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Ansøgninger om enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde:

  • patienten har refraktær svær kronisk håndeksem. Patienten er udredt for kontaktallergi med epikutantest tilrettelagt efter en eksponeringskortlægning og med priktest, hvis det er relevant og
  • patientens eksem har ikke responderet på behandling med kombination af lokalsteroidsalve gruppe III-IV og fugtighedscreme i 1-2 måneder, derefter intermitterende og
  • patientens eksem har ikke responderet på eller patienten er intolerant over for mindst én anden billigere systemisk behandling med acitretin#, azathioprin, ciclosporin, methotrexat, eller mycophenolatmofetil*, eller patienten har kontraindikation mod alle de førnævnte billigere behandlinger.

#Kvinder i fertil alder er undtaget pga. risiko for fosterskader.

*Da behandlingsprisen er på niveau med Toctino®, imødekommer vi ansøgninger, hvor behandling med mycophenolatmofetil er afprøvet som eneste systemiske behandling.

Bevillinger tidsbegrænses til 6 måneder, da et behandlingsforsøg med Toctino® iflg. produktresumeet kan vare fra 12 til 24 uger afhængig af effekten.

Kriterierne er udarbejdet på baggrund af rapporten ”Håndeksem - Operationelle retningslinier for udredning og behandling” udarbejdet af Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe, december 2009 sammenholdt med behandlingspriserne for de enkelte lægemiddelstoffer. Rapporten kan læses her.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...