Narkolepsi: Methylphenidat og modafinil

Opdateret 8. november 2016

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Methylphenidat

Enkelttilskud til methylphenidat vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde:

  • patienten har narkolepsi og
  • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
  • behandlingen har vist effekt.

Modafinil

Enkelttilskud til modafinil vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde:

  • patienten har narkolepsi og
  • patienten kan ikke tåle og/eller har ikke responderet tilstrækkeligt på billigere behandling med fx methylphenidat og   
  • behandlingen har vist effekt.

* Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler