Osteoporose: Bisfosfonater, denosumab og raloxifen

Opdateret 11. marts 2014

Bisfosfonater

Der er klausuleret tilskud til alendronat til patienter med lavenergifraktur i hofte. Enkelttilskud til alendronat skal derfor kun søges for øvrige patienter, jf. nedenstående.

Vejledende kriterier for enkelttilskud

For andre lægemidler end alendronat skal det af ansøgningen fremgå, hvorfor patienten ikke kan anvende alendronat.

Derudover vil enkelttilskud normalt kunne imødekommes, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Personer med røntgenverificeret lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau) i hofte og/eller ryg. Kopi af røntgenbeskrivelsen skal vedlægges.En fraktur i columna defineres som følger:
  1. Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde.
  2. Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler.
 • Personer med mindst én risikofaktor (se risikofaktorer nedenfor) for udvikling af osteoporose og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -2,5. Personens risikofaktor(er) skal oplyses.
 • Personer med T-score < -4 uden samtidig tilstedeværelse af risikofaktorer.
 • Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -1.

Hvis patientens risikofaktorer ikke fremgår af ansøgningen, returneres denne for at få disse oplyst.

Risikofaktorer for udvikling af osteoporotisk fraktur 

 • Arvelig disposition i lige linje for osteoporose
 • Kvinder med lav kropsvægt (BMI < 19 kg/m 2)
 • Tidligere lavenergifraktur
 • Osteogenesis imperfecta
 • Abnormt tidlig menopause (< 45 år)
 • Systemisk glukokortikoidbehandling
 • Rygning
 • Stort alkoholforbrug
 • Ældre med øget risiko for fraktur på grund af faldtendens
 • Behandling med aromatasehæmmere
 • Behandling med antiandrogener mod prostatacancer
 • Alder over 80 år
 • Sygdomme associeret med osteoporose
 • Ved sygdomme associeret med osteoporose forstås eksempelvis:
 • Anorexia nervosa
 • Malabsorption (herunder tidl. gastrectomi)
 • Primær hyperparathyreoidisme
 • Hyperthyreoidisme
 • Organtransplantation
 • Kronisk nyreinsufficiens
 • Langvarig immobilisation
 • Mb. Cushing
 • Mb. Bechterew
 • Mastocytose
 • Rheumatoid artrit
 • Myelomatose
 • Svær KOL

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.