COVID-19: Forsyning af værnemidler

Opdateret 4. maj 2020
Grafik af coronavirus

Der er stor efterspørgsel på værnemidler som ansigtsmasker, visirer og kitler i verden over som følge af corona-pandemien. Siden udbruddet af COVID-19 har Lægemiddelstyrelsen sammen med NOST (Nationale Operative Stab) arbejdet fokuseret med bl.a. virksomheder, regioner og kommuner på at modvirke forsyningsproblemer.

For at sikre et løbende overblik over forsyningssituationen skal kommuner og regioner regelmæssigt indmelde oplysninger om lagerstatus af værnemidler og desinfektionsmidler til en database i Lægemiddelstyrelsen. Information fra databasen vil indgå i den nationale koordinering af distribution og omfordeling af værnemidler og desinfektionsmidler.

Rationel anvendelse af værnemidler

Det er vigtigt at anvende de tilgængelige værnemidler rationelt, hverken for meget eller for lidt – både i sundhedssektoren og øvrige sektorer. Forbruget af diverse værnemidler og desinfektionsmidler er stigende, men et rationelt forbrug vil bidrage til, at lagrene holder længere, så der ikke opstår mangel på grund af overforbrug eller forkert brug.

Vi henstiller til, at alle følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personale i sundheds- og ældresektoren samt anbefalinger fra Statens Serum Institut for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

Indkøb og fordeling af værnemidler via Kommunalt værnemiddelindkøb i Århus Kommune

Aarhus Kommune samarbejder med Odense, Aalborg, Roskilde og København om det fælleskommunale initiativ ”Kommunalt Værnemiddelindkøb” og vil fremover fungere som fælles indkøber for det samlede forbrug af værnemidler i kommunerne. Læs mere om Kommunalt Værnemiddelindkøb

Ved akut mangel på værnemidler

Hvis der opstår mangel på værnemidler i en kommune, oplyser Århus Kommune, at kommunens dataansvarlige kan kontakte regionen via akuttelefonen. Kommunen bør holde sig opdateret om Kommunalt Værnemiddelindkøb og følge de retningslinjer, der bliver meldt ud.

Links

Regionernes ugentlige overblik over værnemiddelsituationen

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...