Retningslinjer til leverandører af værnemidler

Opdateret 20. maj 2020
Grafik af coronavirus

Det er meget vigtigt, at alle aktører samarbejder tæt med henblik på at sikre forsyningen af værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler.

Lægemiddelstyrelsen følger løbende og i tæt dialog med regioner og kommuner udviklingen i forsyningssituationen. Behovet for at iværksætte særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen bliver løbende vurderet.

Nye bekendtgørelser om særlige foranstaltninger til at sikre forsyningen

Det fremgår af to bekendtgørelser, at Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske fabrikanter, importører og distributører af personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler at indberette oplysninger om størrelsen af lagre af bestemte typer personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler samt forventet lagerbeholdning.

Endvidere kan Lægemiddelstyrelsen påbyde danske fabrikanter, importører og distributører at opbygge lagre af bestemte typer af personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler med henblik på levering til regioner og kommuner.

Lægemiddelstyrelsen kan også påbyde danske fabrikanter, importører og distributører, mod betaling, at levere bestemte typer personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler til regioner og kommuner. Lægemiddelstyrelsen kan desuden påbyde regioner og kommuner at fordele bestemte typer personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler til andre kommuner eller regioner.

Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner og kommuner at indberette oplysninger om størrelsen af lagre og forventet forbrug af bestemte typer personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler.

Endvidere kan Lægemiddelstyrelsen påbyde regioner og kommuner at opkøbe lagre med bestemte typer personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler. Lægemiddelstyrelsen kan også påbyde regioner og kommuner at fordele bestemte typer personlige værnemidler, medicinsk udstyr og desinfektionsmidler til andre regioner eller kommuner.

Links

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...