COVID-19

Danmark hjælper Danmark

Danmark oplever et pres på sundhedsvæsenet i forbindelse med udbruddet af COVID-19, og der har i noget tid været lokal mangel på værnemidler som f.eks. åndedrætsværn, visirer og håndsprit. På den baggrund lancerede Lægemiddelstyrelsen kampagnen Danmark hjælper Danmark, hvor organisationer, myndigheder, institutioner og private virksomheder her på siden kan melde ind, hvis de har forslag til, hvordan der bl.a. kan skaffes flere værnemidler til regioner og kommuner.

Vi vil gerne sige KÆMPESTORT TAK for de mange gode henvendelser og konstruktive forslag – der er i alt kommet mere end 2.000 henvendelser via Danmark hjælper Danmark – og det samfundssind, som de er udtryk for.

Det er regioner og kommuner, der indkøber medicinsk udstyr og værnemidler til sundhedsvæsnet, og med Danmark hjælper Danmark har Lægemiddelstyrelsen hjulpet med at videreformidle kontakter hertil. Både regioner og kommuner har nu etableret særlige funktioner, der koordinerer indkøbene af værnemidler under coronapandemien, ligesom regioner og kommuner har fokus på at forfølge relevante indkomne henvendelser under Danmark hjælper Danmark.

Vi behandler på den baggrund ikke nye henvendelser, men gemmer naturligvis jeres forslag og kigger på dem igen, hvis det skulle blive relevant.

Henvendelser skal vedrøre værnemidler og medicinsk udstyr, som lever op til gældende lovgivning og standarder. Man læse mere om lovgivningen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (værnemidler) og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (medicinsk udstyr).

Henvendelse om udstyr

 
*
*
*

Liste over udstyr

Vælg gerne flere, hvis du har mulighed for at bidrage med flere ting

Hvis det er produktion af udstyr, må I gerne angive, I hvilket land udstyret produceres, og hvor langt I processen er.

  • Relevant teknisk dokumentation
  • Levering/estimeret leveringstid
  • Kvantitet (hvor meget der kan leveres)
  • Hvor produkterne kommer fra (angiv venligst land)