Gebyrer for klinisk afprøvning af medicinsk udstyr

Opdateret 1. december 2021

Gebyrsatser for sagsbehandling af ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål for perioden 2021-2024

Gebyrsatserne for Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr fremgår af Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål.

Ansøgning vedrørende klinisk afprøvning af Varenr. Gebyr

2021

Gebyr

2022

Gebyr

2023

Gebyr

2024

Klasse I udstyr (ikke implantabelt udstyr eller udstyr der ikke er beregnet til langvarig brug) 4201  48.931 kr. 51.528 kr. 51.528 kr.  51.528 kr. 
Klasse IIa udstyr (ikke implantabelt udstyr eller udstyr der ikke er beregnet til langvarig brug) 4202 48.931 kr. 51.528 kr. 51.528 kr.  51.528 kr. 
Klasse IIb udstyr (ikke implantabelt udstyr eller udstyr der ikke er beregnet til langvarig brug) 4203 48.931 kr. 51.528 kr.  51.528 kr. 51.528 kr. 
Klasse IIb udstyr (implantat eller udstyr der er beregnet til langvarig brug) 4205 64.824 kr. 69.255 kr.  69.255 kr.  69.255 kr. 
Klasse III udstyr 4206 64.824 kr. 69.255 kr.  69.255 kr.  69.255 kr. 
Aktivt, implantabelt udstyr 4207  64.824 kr. 69.255 kr.  69.255 kr.  69.255 kr. 
Ændring (amendment) af en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr 4208  8.536 kr. 11.403 kr. 11.403 kr. 11.403 kr.

 

Årsgebyrsatser for tilsyn og kontrol af kliniske afprøvninger for perioden 2021-2024

Årsgebyr til inspektion                                            Varenr.

Gebyr

2021

Gebyr

2022

Gebyr

2023

Gebyr

2024

Alle 4209 5.566 kr. 11.388 kr. 11.388 kr.  11.388 kr.

 

I bekendtgørelse nr. 1100 af 01/06/2021 om gebyrer for medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål fremgår følgende:

§ 10. Den, der har fået tilladelse til en klinisk afprøvning, skal betale et årligt gebyr (årsgebyr) som fastsat i bilag 7 til Lægemiddelstyrelsen for tilsyn og kontrol af afprøvningen, indtil denne afsluttes. Årsgebyret betales pr. påbegyndt år.

Lægemiddelstyrelsen opkræver et årsgebyr for tilsyn og kontrol af kliniske afprøvninger. Alle kliniske afprøvninger, der har fået tilladelse efter 01.06.2021, betaler et årligt gebyr for Lægemiddelstyrelsens opgave med at inspicere kliniske afprøvninger.

Årsgebyret betales hvert kalenderår for alle kliniske afprøvninger, der er i gang. Dette gælder, uanset om den kliniske afprøvning bliver udvalgt til inspektion. Lægemiddelstyrelsen udsender årsgebyret for kliniske afprøvninger i slutningen af året.

Årsgebyret betales årligt fra det kalenderår, hvor tilladelsen er givet, og indtil afprøvningen er afsluttet ved de danske afprøvningssteder. En meddelelse om at en klinisk afprøvning er afsluttet skal jf. artikel 77(3) i forordning 2017/745 om medicinsk udstyr (MDR) meddeles Lægemiddelstyrelsen senest 15 kalenderdage efter, at afprøvningen er afsluttet. En afprøvning anses normalt for at være afsluttet, når sidste patient har haft sit sidste besøg, med mindre et andet tidspunkt er defineret i afprøvningsplanen.

Indbetaling

Gebyrer skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 1 måned efter modtagelse af faktura.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...