Brystimplanterede kvinder har minimal øget risiko for udvikling af lymfekræft - information til borgere (18-11-2021)

18. november 2021

Lægemiddelstyrelsen har siden 2014 modtaget 13 indberetninger om kvinder, der har udviklet brystimplantat relateret lymfekræft (Brystimplantat-associeret Anaplastic Large-Cell Lymphoma (BIA ALCL)). Denne kræftform er sjældent forekommende, og Lægemiddelstyrelsen er ikke bekendt med andre danske tilfælde.

Det er vigtigt, at lægen informerer om de risici, der er forbundet med den kirurgiske procedure, men også om risici ved implantatet selv – herunder BIA-ALCL, til nye patienter, for at de kan give informeret samtykke

Hvad er risikoen for at udvikle brystimplantat relateret lymfekræft?

Diagnosen er sjælden. På nuværende tidspunkt formoder man, at 1 ud af ca. 3000 til 30.000 brystimplanterede kvinder, udvikler sygdommen. Det afhænger bl.a. typen af brystimplantat, som er anvendt. Til sammenligning blev der i Danmark i perioden 2012-2016 diagnosticeret omkring 4.700 nye tilfælde af brystkræft årligt – en sygdom, som ikke har relation til brystimplantater.

Overfladestrukturen på brystimplantater har betydning

Udvikling af brystimplantat relateret lymfekræft ses hos kvinder, hvor der er indopereret teksturerede brystimplantater, som har en særlig ru overflade. Det største antal sager er set hos kvinder med Allergans teksturerede implantater. Den type er derfor taget af markedet og anvendes derfor ikke mere.

Hvordan behandles brystimplantat relateret lymfekræft

Der er gode muligheder for at blive behandlet for brystimplantat relateret lymfekræft. Behandlingen består i at fjerne brystimplantatet og bindevævskapslen omkring dette. Det kurerer sygdommen hos langt de fleste. Enkelte patienter behandles også med kemoterapi. En meget lille andel af patienterne kan derudover have yderligere behov for stråleterapi eller immunterapi.

Hvilke symptomer skal man være opmærksom på?

Det vigtigste symptom er vedvarende hævelse af brystet, som skyldes at der er dannet væske rundt om implantatet.  Der kan også være knudedannelse tæt ved implantatet, men det er sjældnere. Har man som brystimplanteret kvinde uprovokeret og længerevarende hævelse og smerter der er opstået mere end 6 måneder efter, at brystimplantatet er blevet lagt ind, kan det være symptomer på brystimplantat relateret lymfekræft. Kvinder, der oplever disse symptomer, bør søge læge.

Hvordan diagnosticeres brystimplantat relateret lymfekræft?

Hvis man har nogen af de ovennævnte tegn, vil lægen henvise til mammografi og ultralydsskanning, hvor der i reglen suges væske ud eller evt. udtages en vævsprøve (biopsi), der sendes til undersøgelse for at be- eller afkræfte diagnosen.

Frankrig har forbudt visse typer af brystimplantater

Den 4. april 2019 forbød de franske myndigheder brystimplantater med en særlig ru overflade fra en række forskellige fabrikanter på det franske marked. Forbuddet dækker ikke eksport/import/fremstilling, så produkterne vil umiddelbart fortsat kunne markedsføres og anvendes i EU og resten af verden.

Lægemiddelstyrelsen følger BIA ALCL tæt både nationalt og internationalt

Studiet af BIA-ALCL er en løbende proces, som skal baseres på videnskabelig evidens. Forskningen har endnu ikke givet sikkert svar på, hvordan BIA-ALCL udvikler sig, og der arbejdes med flere sandsynlige teorier. Lægemiddelstyrelsen følger tæt den nyeste viden om BIA ALCL.               

Bør man fjerne implantater hos raske kvinder?

På baggrund af den meget beskedne risiko for at udvikle brystimplantat relateret lymfekræft, anbefales det ikke at fjerne implantater hos raske kvinder. Det er dels fordi der også er risici ved at gennemføre en operation, og dels ved man faktisk ikke, om det reelt vil nedsætte den pågældendes risiko for at udvikle sygdommen.