Metal-metal hofteproteser

30. oktober 2012, Opdateret 3. januar 2013

Lægemiddelstyrelsen har fulgt nøje med i den internationale viden, der er kommet om metal-metal hofteproteser, de såkaldte metal-mod-metal/MoM proteser.

Dansk Ortopædisk Selskab har den 2. marts 2012 anbefalet et stop for indsættelse af metal-metal proteser, indtil vi ved mere om langtidseffekterne. Selskabet anbefaler også regelmæssige kontroller med røntgen og måling af metal-ioner i blodet. 

Lægemiddelstyrelsen er enig i denne forsigtighed og har med tilfredshed noteret, at Dansk Ortopædisk Selskab allerede i 2010 tog fat i problematikken med metal-metal hofteproteser og anbefalede guidelines for kontrol af patienter med disse hofteproteser.

På nuværende tidspunkt er en enkelt hofteprotese af mærket DePuy trukket af markedet af fabrikanten.

Lægemiddelstyrelsen er enig i Dansk Ortopædisk Selskabs retningslinier for opfølgning af de patienter, der i Danmark har en metal-metal protese.

Lægemiddelstyrelsen vil på et møde med Danske Regioner sikre, at der bliver gennemført en ensartet kontrol over hele landet.

Rådgivning om hofteproteser

Er du utryg ved, om der er noget galt, eller har du problemer med dine hofteproteser:

  • Kontakt det sygehus/den klinik, der har indsat proteserne.
  • Hvis sygehuset/klinikken er lukket, kontakt egen læge. 

MTV-rapport

Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) - en medicinsk teknologivurdering

Se nærmere om kontakt til embedslægerne.

Link til regionernes information om metal-metal hofter

Information fra Region Midt
Information fra Region Nord
Information fra Region Syd
Information fra Region Sjælland 
Information fra Region Hovedstaden

Information til læger

Danske Regioner om efterkontrol af patienter med metal-mod-metal-hofteproteser

Vejledning om anvendelse og opfølgning af metal-metal artikulation ved primære hofteproteser fra Dansk Ortopædisk Selskab og Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...