Afregistrering medicinsk udstyr

Opdateret 3. juni 2015

Når en virksomhed ophører med at være registreringspligtig, skal det meddeles til Lægemiddelstyrelsen. 

Du kan afregistrere virksomheden i dette registreringsskema, vælg ’Underretning af ophør af alle aktiviteter’. Du logger på skemaet med virksomheds NemID.

Årsgebyr skal betales til og med det kalenderår, hvor virksomheden ophører med at være registreringspligtig. For fabrikanter gælder det, at i året for ophør skal der betales et fuldt årsgebyr, uanset dato for afregistrering. 

En importør eller distributør, som ophører med sin virksomhed og meddeler Lægemiddelstyrelsen dette inden for årets første 3 måneder, skal ikke betale årsgebyr i dette kalenderår.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.