Henstilling om, hvordan præparatet remdesivir skal bruges til behandling af COVID-19 i såkaldt compassionate use-programs i EU

Under et ekstraordinært møde, der blev afholdt den 2. april 2020, gav det europæiske medicinalagentur EMA's humane lægemiddeludvalg (CHMP) henstillinger om, hvordan præparatet remdesivir skal bruges til behandling af COVID-19 i såkaldt compassionate use-programs i EU, dvs. via udleveringstilladelser.

Læs EMA's pressemeddelelse: EMA provides recommendations on compassionate use of remdesivir for COVID-19.

Did you get answers to your questions?

Please tell us how we can improve our website? Please note that we do not answer questions asked via this feature.


...