Henstilling om, hvordan præparatet remdesivir skal bruges til behandling af COVID-19 i såkaldt compassionate use-programs i EU

3. april 2020

Under et ekstraordinært møde, der blev afholdt den 2. april 2020, gav det europæiske medicinalagentur EMA's humane lægemiddeludvalg (CHMP) henstillinger om, hvordan præparatet remdesivir skal bruges til behandling af COVID-19 i såkaldt compassionate use-programs i EU, dvs. via udleveringstilladelser.

Læs EMA's pressemeddelelse: EMA provides recommendations on compassionate use of remdesivir for COVID-19.