Revurdering af tilskudsstatus for medicin til behandling af barnløshed starter i sommeren 2024

4. juni 2024

I sommeren 2024 vil vi fortsætte revurderingen af tilskudsstatus for medicin til behandling af barnløshed.

Revurderingen vil omfatte:

  • Progesteroner (G03D)
  • Gonadotropiner og andre ovalutionsstimulerende midler (G03G)
  • Gonadotropinfrigørende hormon (GnRH) og GnRH-analog (H01CA og L02AE)
  • Anti-gonadotropinfrigørende hormoner (H01CC)

I 2016 udmeldte vi vores plan om at revurdere medicin i ATC-gruppe G.

I 2019 blev tilskud til medicin til behandling af barnløshed diskuteret af Medicintilskudsnævnet. Nævnet havde nogle spørgsmål vedrørende valg af medicin, og henvendte sig til Dansk Fertilitets Selskab for input, da de er eksperter på området.

Vi fortsætter revurderingen af tilskudsstatus for denne medicin og opfordrer interessenter til at indsende relevante synspunkter inden den 5. juli 2024. Bidragene kan sendes til Send en mail.

Alle bidrag bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Relevante interessenter, herunder videnskabelige selskaber og patientforeninger, vil blive orienteret om nævnets arbejde. Se listen over interessenter her.

Hvis der sker ændringer i tilskudsstatus på området, vil virksomheder og relevante interessenter blive inddraget i en høringsproces.