Naturlægemidler og vitamin- og mineralpræparater

Opdateret 5. september 2017

Naturlægemidler indeholder naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen.

Naturlægemidler er typisk fremstillet ud fra planteekstrakter eller pulveriserede plantedele, og naturlægemidler er kun til indtagelse gennem munden, til brug på huden eller til lokalt brug på slimhinder.

Alle naturlægemidler er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Ved godkendelsen får hvert naturlægemiddel et nummer (MT nummer), der skal stå på etiketten.

Vi stiller krav til fremstillingen, til kvaliteten, til sikkerheden og til virkningen af produktet. Virksomheder, der fremstiller naturlægemidler skal have en § 39-tilladelse.

Vi fører løbende tilsyn med virksomhederne.

Produktresumeer

Produktresumeer for naturlægemidler

Produktresumeer for stærke vitaminer og mineraler

Produktresumeer for traditionelle plantelægemidler

Markedsføringstilladelse

Vejledninger

Vejledning om markedsføringstilladelse til naturlægemidler

Vejledning om markedsføringstilladelse til vitamin- og mineralpræparater

Lister

Liste over naturlægemidler med markedsføringstilladelse samt registrerede traditionelle plantelægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)