Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

Opdateret 3. februar 2016

For at sikre at apoteket trækker det rigtige tilskudsbeløb fra prisen på den medicin, du køber, findes der et landsdækkende elektronisk register, kaldet det Centrale Tilskuds Register (CTR).

Apoteket indberetter tilskudsprisen på din medicin, når du køber medicin med tilskud.

Registeret indeholder din opdaterede saldo over de tilskudspriser, apoteket har indberettet. Ud fra din saldos størrelse ved apoteket, hvor meget du skal have i tilskud, når du køber tilskudsberettiget medicin.

Hvem har adgang til CTR?

Apoteket

Alle apoteker har adgang til oplysningerne i CTR, så det har ingen betydning for dit tilskud, hvor du køber din medicin. Du kan frit skifte mellem alle apoteker i Danmark.

Lægen

Din læge kan via fmk-online.dk se din saldo i CTR.

Borgeren

Du kan selv via fmk-online.dk se din saldo i CTR samt eventuelle udligningsbeløb og bevillinger af individuelt tilskud.

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen har som ejer af registret pligt til at sørge for, at CTR fungerer, som det skal.

Hvordan fungerer CTR?

Hvis du får medicintilskud bliver du registreret i CTR. Her står, hvor stort et beløb du i alt har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år.

Det er størrelsen af dette beløb - også kaldet din saldo - der bestemmer, hvor mange procenter, apoteket skal trække fra prisen, når du køber medicin.

Du kan se procentsatserne i skemaet over tilskudssatser på siden Medicintilskudsgrænser.

Hvilke oplysninger indeholder CTR?

  • Tilskudsprisen for hvert enkelt medicinkøb, du har foretaget.
  • Hvor stort et beløb der er givet i tilskud.
  • Om du var under eller over 18 år ved tilskudsperiodens begyndelse.
  • Hvilken dato du købte din første tilskudsberettigede medicin og dermed startede din personlige tilskudsperiode på ét år.
  • Ud fra startdatoen registrerer CTR, hvornår din nuværende tilskudsperiode slutter (tilskudsperioden er 1 år ad gangen).
  • Om du har ret til at få tilskud som døende.
  • Om du har bevillinger af enkelttilskud.
  • Om du har bevillinger af forhøjet tilskud.

Hvordan kan jeg se mine egne oplysninger i CTR?

  • Du kan via fmk-online.dk få adgang til dine oplysninger i CTR. Det er en forudsætning, at du har en digital signatur.
  • På kvitteringen fra apoteket kan du se din saldo før ekspeditionen.
  • Apoteket kan mod et mindre gebyr udskrive en liste over, hvad der står om dig i CTR. Listen kaldes en transaktionsliste. Et år efter afslutningen af din tilskudsperiode slettes alle oplysninger om dine medicinkøb i den pågældende periode.

Hvad er et udligningsbeløb?

Et udligningsbeløb er et beløb, som du enten har fået for lidt eller for meget i medicintilskud.

Hvis beløbet er positivt, har du penge til gode. Det skyldes, at du har fået for lidt i medicintilskud ved et tidligere medicinkøb.

Hvis beløbet er negativt, skal du betale penge tilbage, fordi du ved et tidligere medicinkøb har fået for meget i medicintilskud.

Apoteket skal udbetale eller opkræve pengene, og du har pligt til at betale et negativt udligningsbeløb. Du kan vælge at betale hele dit udligningsbeløb på én gang, men du behøver kun at betale det beløb, som du ellers skulle have haft i tilskud, når du køber medicin. På den måde afvikles udligningsbeløbet efterhånden, som du køber mere tilskudsberettiget medicin.

Eksempel

Du går på apoteket for at købe en bestemt medicin, som du får 120 kr. i tilskud til. Ved opslag i CTR kan apoteket dog se, at du har et negativt udligningsbeløb på 50 kr. Derfor trækkes 50 kr. fra de 120 kr., som du skulle have haft i tilskud, og så er udligningsbeløbet betalt ud. Det vil sige, at du kun får et tilskud på 70 kr. til din medicin i dette tilfælde.

Hvordan kan et udligningsbeløb opstå?

Et positivt udligningsbeløb kan fx opstå, hvis du har fået en bevilling på enkelttilskud eller terminaltilskud med tilbagevirkende kraft. Med den nye bevilling vil du have ret til et større tilskud end det, du fik ved købet af medicinen, før du fik bevillingen.

Negative udligningsbeløb kan fx opstå, hvis:

  • du har skiftet tilskudsperiode mellem det tidspunkt, hvor apoteket har beregnet prisen på din medicin, og det tidspunkt hvor medicinen bliver sendt til dig, eller hvor du betaler/henter medicinen. Nogle apoteker indberetter nemlig først til CTR, når medicinen udleveres.
  • du ikke har hentet den medicin, som du har bestilt på apoteket og efterfølgende køber tilskudsberettiget medicin. Nogle apoteker indberetter nemlig til CTR allerede ved prisberegningen.

Apoteket kan skrive en liste ud over de transaktioner, der er foretaget i CTR i forbindelse med dine medicinkøb. Her kan du se, hvornår udligningsbeløbet er opstået.

Hvad sker der, hvis jeg ikke vil registreres i CTR?

Hvis du ikke vil registreres i CTR, mister du retten til at få tilskud fra regionerne. Det skal du fortælle på apoteket, som så ikke indberetter dine køb til CTR.

Hvem kan jeg spørge?

Er du i tvivl om du har fået det rigtige tilskud, skal du spørge på apoteket, inden der er gået et år efter tilskudsperiodens udløb. Du bør af samme grund gemme dine kvitteringer fra apoteket i op til to år.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.