XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

17. juni 2019, Opdateret 17. februar 2022

Hvis du får medicintilskud, bliver du registreret i CTR. Her står, hvor stort et beløb du i alt har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år - også kaldet en tilskudsperiode.

Din CTR-saldos størrelse har betydning for, hvor meget du får i tilskud. Jo mere tilskudsberettiget medicin du køber, jo mere får du i tilskud.
Læs mere om dette på siden om Medicintilskudsgrænser.

Du kan se din aktuelle CTR-saldo på din kvittering fra apoteket.

www.fmk-online.dk, under fanebladet Tilskudsbevillinger, kan du også se din aktuelle CTR-saldo, din forrige tilskudsperiodes start- og slutdato samt din aktuelle tilskudsperiodes start- og slutdato. Du skal logge på med NemID.

Tilskudsperiode

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens nyoprettede Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C). Du kan derfor have 2 separate tilskudsperioder.
Læse mere om Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen.

Hvilke oplysninger indeholder CTR?

• Tilskudsprisen for hvert enkelt medicinkøb, du har foretaget.
• Hvor stort et beløb, der er givet i tilskud.
• Hvilken dato du købte din første tilskudsberettigede medicin og dermed startede din tilskudsperiode.
• Hvilket apotek du handlede på.
• Om du har bevillinger af medicintilskud (enkelt-, forhøjet- eller terminal).
• Om du har henstandsordning med et apotek.
• Om du har helbredstillæg fra din kommune.

Hvem har adgang til CTR?

Borgeren: Du kan se din saldo i CTR samt eventuelle udligningsbeløb og bevillinger af individuelt tilskud på fmk-online.dk

Læger:
Din læge kan se de samme oplysninger som dig.

Apoteker:
Alle apoteker har adgang til oplysningerne i CTR, så det har ingen betydning for dit tilskud, på hvilket apotek du køber din medicin. Du kan frit skifte mellem alle apoteker i Danmark og vil fortsat kunne få de tilskud, du er berettiget til.

Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen har som dataansvarlig for registret pligt til at sørge for, at CTR fungerer, som det skal og kan derfor også tilgå det. Det samme kan eventuelle operatører på Lægemiddelstyrelsens vegne.

Kan jeg undgå at være registreret i CTR?

Ja. Men du skal vide, at hvis du ikke vil registreres i CTR, mister du retten til at få tilskud. Du skal gøre alle apoteker du handler på opmærksom på, at du ikke vil registres i CTR.