2023

1. januar 2023
 • Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen

  | 7. december 2023 |

  I forbindelse med monitorering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis offentliggør Lægemiddelstyrelsen en ny rapport om indberetninger om formodede bivirkninger, der er modtaget i perioden 2021 og

 • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2021

  | 22. august 2023 |

  Ved ændringen af apotekerloven i 2015 blev det muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. U

 • Årsrapport 2021 for Laboratoriekontrol

  | 2. maj 2023 |

  Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk for myndighedslaboratorier, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsens Laboratorium har udarbejdet en årsrapport for 2021, der fortæller netværket om vores aktiviteter.

 • Årsrapport 2022 for Lægemiddelstyrelsen

  | 1. april 2023 |

  2022 blev året, hvor Lægemiddelstyrelsen formulerede en ny strategi bestående af en mission, vision og pejlemærker, der skal være gældende frem til 2026. Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrøren

 • Mål- og resultatplan 2023 for Lægemiddelstyrelsen

  | 22. marts 2023 |

  Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen. Mål- og resultatplanen sætter mål for nog