Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

17. juni 2019

Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om godkendelse af lægemidler, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.

Gebyrerne justeres hvert år med pris- og lønindekset. Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Se hvilke gebyrer, der gælder for 1. januar 2019 - 31. december 2019 (pdf)

Derudover betaler virksomhederne også en årlig afgift.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.