Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 29. februar 2024

Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om godkendelse af lægemidler, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.

Nedenfor finder du linket til de gældende gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. for såvel det humane som veterinære område.

Link

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. februar - december 2024 (pdf)

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. januar 2024 (pdf)