Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 14. marts 2023

Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om godkendelse af lægemidler, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.

Nedenfor finder du linket til den gældende gebyrbekendtgørelse for såvel det humane som veterinære område.

Link til bekendtgørelsen om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.