Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 8. juni 2022

Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om godkendelse af lægemidler, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.

Nedenfor finder du linket til den nye gebyrbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. maj 2022. Lægemiddelstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen bliver erstattet af en ny bekendtgørelse i juni 2022, der vil indeholde nye gebyrer som følge af implementeringen af ny forordning på det veterinære område.

Link til bekendtgørelsen om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. (Retsinformation - nr. 729 af 30. maj 2022)

Se hvilke gebyrer, der var gældende for 1. januar 2022 - 30. april 2022 (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...