Mål og opgaver

Opdateret 20. oktober 2022

Lægemiddelstyrelsens virksomhed bygger på regler i bl.a.: