Kontakt

Opdateret 27. november 2018

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1
2300 København S
dkma@dkma.dk
Tlf. 4488 9595
Fax: 4488 9599

Lægemiddelstyrelsen kan modtage e-mail med en størrelse på max 25 MB.

Pressekontakt
Pressechef
Solveig Røigaard-Petersen
Tlf. 2526 5289 (ikke sms)
sorp@dkma.dk

Åbnings- og telefontid

Mandag - fredag kl. 8.30 - 15.30

Ventetider, når du ringer til Lægemiddelstyrelsen:

Ventetider på hovedtelefonnummeret

Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler (Rapid Alert)

Lægemiddelstyrelsen skal informeres, hvis en virksomhed skønner, at en produktfejl kan føre til tilbagekaldelse af et lægemiddel fra markedet.

Indberetning af produktfejl, der kan føre til en tilbagekaldelse

Lægemiddelgodkendelse

Oversigt over mailpostkasser på området for lægemiddelgodkendelse

Tilskud til medicin

Kontakt - med følsomme personoplysninger 

Hvis du har spørgsmål til en ansøgning om medicintilskud (med følsomme personoplysninger), så skal du kontakte os på tlf.: 4488 9696 eller benytte denne krypterede formular

Du skal bruge NemID for at benytte formularen. Vi sender vores svar til e-boks for den person, som spørgsmålet angår.

Hvis du ringer for en anden end dig selv, skal vi have et samtykke eller en fuldmagt fra den person, som du ringer på vegne af. Det skal vi ikke, hvis du ringer om medicintilskud til dit barn, som du har forældremyndigheden over.

Kontakt - uden følsomme personoplysninger

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter (uden følsomme personoplysninger), kan du kontakte os på mail: medicintilskud@dkma.dk.

Medicinpriser

En særlig servicetelefon for Medicinpriser er åben kl. 15.00-16.30 hver anden mandag - i de uger hvor lægemiddelvirksomhederne skal anmelde priser og pakninger. I 2016 og frem til 2020 er det mandage i ulige uger. Hvis der er sammenfald med en helligdag, vil servicetelefonen være lukket.

Tlf: 4488 9694

Indgange

Parkering

Man skal betale at parkere på p-dækket eller i p-kælderen - adgang via Erik Eriksens Gade. Det koster 10 kr. pr. time.

Betaling kan kun ske via mobilapp'en Mobilparkering, som man finder på App Store eller Google Play. Man kan også finde app'en ved at scanne denne QR-kode:

Mobilparkering - QR-kode

Man kan ikke parkere på pladser, hvor skilte angiver, at der kræves parkeringstilladelse.

Der er fri parkering i max. 3 timer i gaderne omkring Lægemiddelstyrelsen. På kortet kan du se, hvor der er fri parkering i op til 3 timer (markeret med grønt).

Oplysningerne her på siden om parkering er vejledende. Skiltningen i området er afgørende for, hvilke parkeringsregler der gælder. 

Handicapparkering

Vi har en handikapparkeringsplads placeret ved hovedindgangen (indgang 1), hvor døren til receptionen er åben i åbningstiden.

Kørestolsbrugere - handicaplift

Ved hovedindgangen (indgang 1) er der en handicaplift fra indgangsdøren til receptionsniveau.

Vareindlevering

Vareindlevering til Lægemiddelstyrelsen kan foretages mandag - fredag kl. 8:30 - 15:00.

Indkørsel til al vareindlevering sker via rampen fra Erik Eriksens Gade.

Vareindlevering foregår via forskellige indgange afhængigt af, hvad der leveres:

  • Indgang 4 - Vareindlevering (bortset fra varer til kantinen og laboratoriet)
  • Indgang 7 - Vareindlevering til kantine
  • Indgang 9 - Vareindlevering til laboratoriet

Breve og pakker

Breve og pakker kan afleveres i postmodtagelsen (Indgang 4) mandag - fredag kl. 8:30 - 15.00.

Breve kan desuden hele døgnet afleveres i postkassen, som er placeret på facaden ved indgang 1. Postkassen tømmes kl. 8.30 på hverdage.

Hastende budleverancer kan ikke modtages uden for åbningstiden, med mindre personlig modtagelse og aflevering aftales direkte med modtageren.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.