Anmeld mistanke om ulovlig forhandling af medicin

Opdateret 12. oktober 2018

Du kan anmelde mistanke om ulovlige forhold vedrørende medicin eller ulovlige forhold på et apotek til os. Du skal blot udfylde en e-blanket og du vælger selv, om du ønsker at være anonym.

Du kan anmelde en virksomhed, en person eller et apotek til os, hvis du har mistanke om, at vedkommende fremstiller, forhandler, indfører, udfører eller oplagrer medicin ulovligt, eller der foregår ulovlige forhold på et apotek. Udfyld e-blanketten nedenfor og vedhæft meget gerne eventuel dokumentation.

Formular

Vejledning til udfyldelse af formular

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i blanketten. Hvis du ønsker at være anonym, skal du dog ikke udfylde felterne med kontaktoplysninger.

Det er nemmere for os at gribe ind, hvis du medsender dokumentation for din anmeldelse. Hvis der er tale om aktiviteter på internettet, kan det være links til den omhandlede hjemmeside samt skærmprints fra hjemmesiden. Det er vigtigt, at eventuelle links i dokumentationen så vidt muligt er ”aktive”, dvs. at man kan klikke på dem og se, hvor de fører hen.

I visse tilfælde har vi ikke adgang til de anmeldte hjemmesider, fx ved lukkede sider på Facebook. Der kan også være sket ændringer på hjemmesider efter anmeldelsen er afsendt. Sådanne forhold gør det svært for os at reagere på anmeldelsen. Derfor er den medsendte dokumentation meget vigtig for vores arbejde.  

Når du har udfyldt og indsendt blanketten, vil alle oplysninger i blanketten være krypterede. Uvedkommende vil derfor ikke kunne få adgang til oplysningerne. 

Virksomheden, personen eller apoteket, som anmeldelsen vedrører, vil på lige fod med andre virksomheder, personer eller apoteker kunne få aktindsigt i sagen. En begæring om aktindsigt vil blive behandlet ifølge reglerne i forvaltnings- eller offentlighedsloven.

Hvis du har udfyldt felterne med kontaktoplysninger, og dermed har besluttet ikke at være anonym, skal du være opmærksom på, at andre, herunder den virksomhed eller person, som din anmeldelse vedrører, kan bede om at få oplyst din identitet.

Mulige konsekvenser af en anmeldelse

Vi vil kunne foretage inspektion af virksomheder, der har tilladelse til at håndtere medicin efter lægemiddellovens § 39, stk. 1, og vi kan kræve at få udleveret prøver af medicin, mellemprodukter og råvarer fra sådanne virksomheder.

Hvis vi når frem til, at der er sket en overtrædelse af lægemiddellovgivningen, vil vi efter omstændighederne kunne forbyde forhandling og udlevering af medicinen og kunne kræve, at den trækkes tilbage fra markedet.