Varenumre på lægemiddelpakninger

Opdateret 1. februar 2022

Lægemiddelpakninger skal være forsynet med et varenummer. Varenummeret bruges til at identificere den enkelte lægemiddelpakning (lægemiddelnavn, -form, -styrke og pakningsstørrelse).

Varenumre fremmer sikkerheden i forbindelse med medicinvirksomheders, grossisters, apotekers og sundhedspersonales håndtering af lægemidler. Varenummeret er samtidig en forudsætning for pålidelige lægemiddelstatistikker.

Indehaveren af en markedsføringstilladelse eller dennes repræsentant kan rekvirere et varenummer til et lægemiddel, når lægemidlet har en markedsføringstilladelse. Rekvireringen foregår hos Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI), som administrerer ordningen.

Yderligere information om varenumre

Varenummerreglerne er fastsat i bekendtgørelse om varenumre til lægemidler.

I Lægemiddelstyrelsens vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler fremgår yderligere information om varenumre og om processen, der er forbundet med en implementering af variationer af markedsføringstilladelse.