Om hjemmesiden

Vi arbejder målrettet på at indholdet er overskueligt og let forståeligt for vores mange og forskellige målgrupper.

Vejledende tekster

Vi tilstræber at linke til gældende lovgivning på de områder og sider, hvor det er relevant. Teksten på hjemmesiden er ikke i sig selv juridisk bindende, men det er de love, bekendtgørelser og EU-regler, vi henviser til. Det, vi skriver på hjemmesiden, er vejledende og rådgivende tekster.

Visning af indhold

Som bruger kan du opleve, at sider ikke bliver vist som forventet, eller som det var hensigten, alt efter hvilket soft- og hardware du benytter. Det kan også være lokale indstillinger i din browser, der forhindrer en korrekt visning.

Hjemmesiden er optimeret til de seneste versioner af følgende browsere:

  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari

Vi udvikler løbende hjemmesiden og optimerer i forhold til W3C standarder og retningslinjer i WCAG.

Ophavsret

Læs om ophavsret til vores materialer: 

Ophavsret  

Få siden læst op

Du kan få læst webteksten op af en oplæsningsmaskine. Projektet 'Adgang for alle' stiller en gratis oplæser til rådighed for brugere af internettet. Du henter oplæseren på www.adgangforalle.dk