2024

1. januar 2024
  • Mål- og resultatplan 2024 for Lægemiddelstyrelsen

    | 7. februar 2024 |

    Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen. Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023.