Individuelle tilskud til medicin

Opdateret 1. januar 2019

I nogle tilfælde kan du få et individuelt tilskud til dine medicinudgifter. Det vil sige, at tilskuddet bliver bevilget til dig personligt.

Det er din læge, der vurderer dine behov og kan søge om individuelt medicintilskud hos os.

Ansøgning

Hvis lægens ansøgning om individuelt tilskud bliver godkendt, sender vi bevillingen til dig i din e-Boks. Er du fritaget for e-Boks, sendes bevillingen med almindelig post. Hvis du har beskyttet navn- og adresseoplysninger i CPR registeret, og du ikke har e-Boks, sender vi ingen bevilling.

Apoteket vil samtidig kunne se din bevilling i det Centrale Tilskuds Register (CTR), og ved dit næste medicinkøb får du tilskud til medicinen med den procentsats, som din saldo i CTR berettiger til: se skema på siden Medicintilskudsgrænser.


3 former for individuelle tilskud

Der er tre former for individuelle medicintilskud:

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan man få tilskud til et lægemiddel, der ikke har generelt tilskud.

For at få enkelttilskud skal lægen sende en ansøgning til os og begrunde, hvorfor man bør behandles med det pågældende lægemiddel.

Forhøjet tilskud

Lægen kan søge om forhøjet tilskud, hvis man er nødt til at bruge et dyrere, synonymt lægemiddel, selvom der findes et billigere alternativ (fx hvis man er allergisk over for tilsætningsstoffer i det billigere lægemiddel).

Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet bliver givet til lægemidlets faktiske pris i stedet for til tilskudsprisen.

Terminaltilskud

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket udgifterne til lægeordineret medicin. Lægen eller sygehuset skal søge om en bevilling af terminaltilskud.

Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget medicin

Den 1. januar 2016 blev der indført et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 4.110 kr. årligt (2019-tal).

Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når borgeren har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på over 4.110 kr. (2019-tal).


Sociale tilskud

Ud over de ovennævnte tilskud, som ydes af regionerne, kan du i visse tilfælde få tilskud til dine medicinudgifter af kommunen.

Disse tilskud kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.