Forfalsket medicin

Opdateret 13. januar 2016
I EU-lovgivningen og dansk lovgivning defineres forfalsket medicin som ethvert lægemiddel, hvor dets:

  • identitet (f.eks. emballage, etikettering, navn og sammensætning)
  • oprindelse (f.eks. indehaveren af markedsføringstilladelsen, fremstilleren eller oprindelseslandet) eller 
  • historie (f.eks. dokumentation for distributionen af medicinen)
er urigtigt beskrevet. Begrebet forfalsket medicin dækker dog ikke problematikker ang. brud på patenter og ophavsret. 


Eksempler på forfalsket medicin er: 

  • medicin der er blevet ulovligt ompakket til anden emballage
  • stjålet medicin som derefter ulovligt er solgt i den legale kæde

Medicin skal distribueres via den legale distributionskæde, dvs. mellem virksomheder, som har tilladelse til distribution af medicin.

Lægemiddelstyrelsens arbejde for at forhindre forfalsket medicin i Danmark

Lægemiddelstyrelsen foretager kontrol af medicin og virksomheder, der fremstiller og distribuerer medicin i den legale distributionskæde. Medicinalvirksomhederne har desuden pligt til at informere myndighederne, hvis de har mistanke om, at deres produkter er blevet forfalskede. 

Samarbejde med andre myndigheder

Lægemiddelstyrelsen samarbejder med lægemiddelmyndigheder både i og uden for EU/EØS om at forhindre udbredelsen af forfalsket medicin i den legale kæde. I EU/EØS er myndighederne forpligtede til at udsende informationer til de andre EU/EØS-lande, hvis der er mistanke om fund af forfalsket medicin i den legale kæde. 
Danmark har tiltrådt Medicrime-konventionen, som er en frivillig international konvention vedtaget af Europarådet med formål at bekæmpe forfalsket medicin.

Nye tiltag i EU for at hindre forfalsket medicin

På grund af den stigende risiko for, at forfalskede lægemidler når ud til de europæiske forbrugere, blev et EU-direktiv vedrørende forfalskede lægemidler vedtaget i 2011. Direktivet indfører blandt andet:

  • generelt strengere regler for distribution af medicin i EU/EØS for derved at øge sikkerheden for forbrugerne.
  • generelt strengere regler for indførsel og distribution af aktive stoffer til brug i markedsførte lægemidler til mennesker
  • krav til, at alle medicinpakninger af visse produkter mærkes med en unik kode 
  • at alle hjemmesider i EU/EØS, som har tilladelse til forhandling af lægemidler, skal have et bestemt logo på deres hjemmeside. På denne måde kan forbrugerne se, om de køber lægemidler fra en virksomhed med tilladelse i EU/EØS. 
Disse krav er ved at blive implementeret. 

 

Yderligere information om forfalsket medicin: 

Information om Falsified Medicines på Europakommissionens hjemmeside

Information om medicrime konventionen på Europarådets hjemmeside

WHOs hjemmeside om forfalsket medicin

Spørgsmål og svar om forfalsket medicin

Lægemiddelstyrelsens spørgsmål og svar om forfalsket medicin