Sådan er Lægemiddelstyrelsen finansieret

Opdateret 2. januar 2024

Lægemiddelstyrelsen er delvist finansieret via bevillinger fra finansloven og delvist finansieret af gebyrer og afgifter, som betales af bl.a. aktører fra lægemiddelindustrien og branchen for medicinsk udstyr. 

Balancen mellem gebyrindtægter og bevillinger fra staten kan variere fra år til år, men som regel er det fordelt sådan, at cirka 10-15 procent af vores budget er finansieret igennem bevilling, mens de resterende 85-90 procent er finansieret af gebyrer.

Diagram der viser Lægemiddelstyrelsens finansiering med cirka 15% fra bevilling og 85% fra gebyrer

Bevillingerne fra finansloven dækker bl.a. vores udgifter til administration af medicintilskudssystemet, der sikrer, at danske patienter kan få tilskud fra staten til en del af deres udgifter til medicin. I årene 2020-2023 som følge af covid-19-pandemien har Lægemiddelstyrelsen fået tilført ekstraordinære bevillinger til særlige opgaver relateret til pandemien.

Hvad dækker gebyrerne?


Lægemiddelstyrelsens gebyrindtægter dækker udgifter til vores arbejde med at: 

  • Godkende lægemidler til mennesker og dyr
  • Godkende kliniske afprøvninger og kliniske forsøg 
  • Overvåge bivirkninger fra lægemidler
  • Varetage registre for aktører inden for medicinsk udstyr 
  • Behandle indberetninger af hændelser og sikkerhedskorrigerende handlinger for medicinsk udstyr
  • Markedsovervåge medicinsk udstyr
  • Tilrettelægge apotekerstrukturen og føre tilsyn med apoteker og medicinsalg i detailhandlen
  • Sagsbehandle tilladelser til forhandling og import af lægemidler
  • Inspicere aktører registreret i Danmark, der fabrikerer, distribuerer, importerer eller transporterer lægemidler og/eller medicinsk udstyr til det danske og europæiske marked
  • Kontrollere ulovligt salg af lægemidler/salg af ulovlige lægemidler 

Gebyrerne bliver pris- og lønreguleret årligt, og de er ens for alle virksomheder ud fra, hvilket gebyr man betaler, og man kan ikke betale mere eller mindre i gebyr end det, der er fastsat ved lov. Dvs. at gebyret er uafhængigt af, hvordan sagsbehandlingen forløber. F.eks. koster det det samme for en virksomhed at indsende en ansøgning, uanset om ansøgningen ender med at blive godkendt eller ej. Det koster også det samme for en virksomhed at få en tilladelse til at fremstille lægemidler, uanset om man ved en inspektion på fabrikken får anmærkninger eller ej.

Links om gebyrer

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder (laegemiddelstyrelsen.dk)

Gebyrer på området for medicinsk udstyr (laegemiddelstyrelsen.dk)

Gebyrer for apoteker (laegemiddelstyrelsen.dk)

Gebyrer for scientific advice om lægemidler (laegemiddelstyrelsen.dk)

Gebyrer for detailforhandlere af medicin (laegemiddelstyrelsen.dk)

Gebyrer inden for medicinsk cannabis (laegemiddelstyrelsen.dk)

Årsrapport 2022 for Lægemiddelstyrelsen (laegemiddelstyrelsen.dk)