Find medicin

Opdateret 20. december 2022

For al godkendt medicin findes der et produktresumé, der indeholder de vigtigste oplysninger om medicinen, fx indholdsstoffer, virkning, bivirkninger, dosering og advarsler.

Produktresumeer for medicin godkendt af Lægemiddelstyrelsen findes på produktresume.dk

I alle medicinpakninger findes en indlægsseddel med information om medicinen. Alle indlægssedler til medicin, der kan købes i Danmark, findes på indlaegsseddel.dk

Hvis du vil have let tilgængelig information om medicin til dig, kan du hente Lægemiddelstyrelsens app Medicintjek. App'en findes p.t. til iPhone og Android.