Udgivelser 2008

 • Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt 2008

  | 19. december 2008 |

  Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt 2008

 • Redegørelse for blodproduktområdet for 2007

  | 13. oktober 2008 |

  Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark.

 • Undersøgelse af lægemiddelvirksomheders tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen

  | 17. september 2008 |

  Analysefirmaet Capacent Epinion har undersægt lægemiddelvirksomhederes tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen. I alt 40 virksomheder deltog i undersøgelsen, som fandt sted i maj-juni 2008. Virksomhederne blev blandt andet bedt om at forholde sig til samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen og processerne i forhold til.

 • Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2007

  | 10. september 2008 |

  Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2007

 • Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2007

  | 19. maj 2008 |

  Der blev i 2007 registreret 202 indberetninger om produktfejl på lægemidler, hvilket er stort set uændret forhold til 2006. Andelen af disse indberetninger, der har resulteret i tilbagekaldelser fra det danske marked var 28 % i 2007 og således nøjagtigt den samme som sidste år.

 • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2007

  | 22. april 2008 |

  Årsrapport 2007 viser blandt andet, at vi opnåede en målopfyldelse af resultatkontrakten med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 93,9 pct., hvilket svarer til at 3 ud af 4 delkrav belv opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurderer vi, at 2007 var et år med gode faglige resultater.

 • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2007

  | 27. marts 2008 |

  I 2007 behandlede vi i Lægemiddelstyrelsen ca. 111.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 4 % flere end i 2006), ca. 18.200 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 25 % flere end i 2006), ca. 9.800 ansøgninger om terminaltilskud (en lille stigning i forhold til 2006) og ca. 2.000 ansøgninger om forhøjet tilskud, hvilket er ca. 25 % færre end i 2006, jf. tabel 1.

 • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2007

  | 26. marts 2008 |

  Medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse 17 møder i 2007 20 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1747 ansøgni

 • Rapport om detailhandelens forhandling af lægemidler 2007

  | 13. februar 2008 |

  Denne rapport indeholder resultaterne af Lægemiddelstyrelsens inspektioner i 2007 i detailhandelen, som fx supermarkeder, materialister, tankstationer og dyrehandlere. Rapporten omhandler både apotekernes håndkøbsudsalg og virksomheder med egen tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen.

 • Undersøgelse over apotekernes driftsforhold for 2007

  | 16. december 2007 |

  Lægemiddelstyrelsen laver hvert år en undersøgelse over apotekernes driftsforhold. Undersøgelsen bygger på apotekernes indberetning af regnskaber. Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2010 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde.