Brexit

Opdateret 13. januar 2021
EU flag

Lægemiddelstyrelsen har deltaget aktivt i de overvejelser og forberedelser, der er gået forud for Brexit og har fortsat fuld fokus på at sikre, at det fælles europæiske myndighedsnetværk på lægemiddelområdet og lægemiddelvirksomhederne i EU kommer godt igennem Brexit, så lægemiddelforsyningen også fremadrettet er sikret til gavn for patienterne.

I den forbindelse, er der behov for gensidig og løbende information mellem Lægemiddelstyrelsen og lægemiddelvirksomhederne i bestræbelserne på at indrette sig bedst muligt i forhold til Brexit.

Lægemiddelstyrelsen har derfor samlet en række oplysninger om konsekvenserne af Brexit, og de forskellige faner i venstre side under ”Brexit” bliver løbende opdateret.
Lægemiddelstyrelsen følger de centralt udstukne retningslinjer og fortolkninger, der løbende er kommet fra CMDh/v, EU-Kommissionen og EMA m.fl. Hvad der gælder i Storbritannien på lægemiddelområdet efter Brexit, kan vi imidlertid ikke svare på, men må henvise til den engelske lægemiddelstyrelse: MHRA for lægemidler til mennesker og VMD for lægemidler til dyr.