Brexit

Opdateret 13. januar 2021
EU flag

Lægemiddelstyrelsen har deltaget aktivt i de overvejelser og forberedelser, der er gået forud for Brexit og har fortsat fuld fokus på at sikre, at det fælles europæiske myndighedsnetværk på lægemiddelområdet og lægemiddelvirksomhederne i EU kommer godt igennem Brexit, så lægemiddelforsyningen også fremadrettet er sikret til gavn for patienterne.

I den forbindelse, er der behov for gensidig og løbende information mellem Lægemiddelstyrelsen og lægemiddelvirksomhederne i bestræbelserne på at indrette sig bedst muligt i forhold til Brexit.

Lægemiddelstyrelsen har derfor samlet en række oplysninger om konsekvenserne af Brexit, og de forskellige faner i venstre side under ”Brexit” bliver løbende opdateret.
Lægemiddelstyrelsen følger de centralt udstukne retningslinjer og fortolkninger, der løbende er kommet fra CMDh/v, EU-Kommissionen og EMA m.fl. Hvad der gælder i Storbritannien på lægemiddelområdet efter Brexit, kan vi imidlertid ikke svare på, men må henvise til den engelske lægemiddelstyrelse: MHRA for lægemidler til mennesker og VMD for lægemidler til dyr.

 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...