Åbenhed i Lægemiddelstyrelsen

Opdateret 8. marts 2023

Lægemiddelstyrelsen arbejder som alle offentlige myndigheder under forvaltnings- og offentlighedslovens regler, der skal sikre åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning. Derudover har Lægemiddelstyrelsen indført en særlig åbenhedspolitik, der skal styrke en kultur, hvor vi er lydhøre og går i dialog med vores omverden og stiller information til rådighed for offentligheden i videst muligt omfang. Her kan du læse om Lægemiddelstyrelsens åbenhedspolitik.

Vi er åbne

For at sikre gennemsigtighed i vores arbejde stiller vi vores viden og informationer til rådighed for omverdenen – med respekt for, at mange af de oplysninger, vi sidder med, er fortrolige af hensyn til enkeltpersoner eller virksomheder.

Vi lever op til vores forpligtelser i forhold til lovgivningen om at gøre information om medicin og medicinsk udstyr tilgængelige for offentligheden. Men vi vil også gå et skridt længere og give omverdenen adgang til viden og information, som vi ikke er forpligtede til at offentliggøre, fordi vi tror på, at udveksling af information skaber værdi for hele samfundet.

Derfor lægger vi bl.a. strategier, information om håndtering af interessekonflikter og habilitetserklæringer for ledere og inspektører ud på vores hjemmeside.

Vi behandler henvendelser fra borgere, sundhedspersonale og virksomheder grundigt og så hurtigt som muligt, og vi prioriterer at stille os til rådighed for pressen. Vi er åbne om vores beslutninger og begrunder dem, dog med respekt for regler om tavshedspligt og andre krav om fortrolighed, politiske processer mv.

Alle kan søge aktindsigt i Lægemiddelstyrelsens arbejde. Anmodninger om aktindsigt bliver som udgangspunkt behandlet inden for syv arbejdsdage, efter vi har modtaget den, medmindre det på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.  

Vi går i dialog og involverer vores omverden

Det er en kerneværdi for Lægemiddelstyrelsen at være lydhøre. Derfor vil vi gerne holdes op på, at:

  • Vi værdsætter og tager stilling til feedback – også når den er kritisk
  • Vi løser vores opgaver i dialog med omverdenen
  • Vi arbejder kontinuerligt med forbedringer

Vi ønsker en løbende dialog både med vores omverden – borgere, sundhedspersonale, lægemiddel- og medicovirksomheder, andre offentlige myndigheder og medierne.

Af samme årsag indarbejder vi systematisk feedback i vores arbejde – bl.a. her på hjemmesiden – og bruger vores telefoniske hotline og vores officielle profiler på sociale medier til at følge med i, hvad der rører sig, og til at blande os i debatten.

Vi tror på, at vi gennem dialog kan lære af omverdenen – og omverdenen kan lære af os.

Vi siger, hvad vi mener og blander os i debatten

Ansatte i Lægemiddelstyrelsen har ytringsfrihed på lige fod med alle andre borgere her i landet. Ansatte i Lægemiddelstyrelsen kan derfor deltage i den offentlige debat og ytre deres meninger og synspunkter – også om emner, der vedrører Lægemiddelstyrelsen, så længe man udtaler sig på egne vegne.

At ytre sig er ikke bare en grundlæggende rettighed. I Lægemiddelstyrelsen ser vi det som en forpligtelse at sige, hvad man har på hjerte, og der skal ikke lægges låg på debat og kritik.

Vi har alle et ansvar for, at kritik udfoldes med respekt for omverdenen og Lægemiddelstyrelsens opgaveløsning. Ingen skal frygte konsekvenserne ved at stille spørgsmål ved eller pege på kritisable forhold.

Vi stræber efter en kultur, hvor vi tør tale åbent om vores fejl, usikkerhed og bekymringer, for det kan vi lære og blive bedre af. Debat om vores arbejde og arbejdsplads giver viden og udvikling. Det skaber rammerne for en god arbejdsplads og de bedste løsninger for Lægemiddelstyrelsen og omverdenen.

Transparens

Alle medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen skal ved ansættelsen og herefter én gang hvert år udfylde en habilitetserklæring. Alle medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen er desuden forpligtede til løbende at opdatere deres habilitetserklæring, hvis der er forhold angående deres habilitet, der ændrer sig i løbet af året. Dette gælder også for medlemmer af nævn og råd og eksterne konsulenter.

Habilitets­erklæringen er ikke i sig selv en vurdering eller blåstempling af en medarbejders habilitet. Det er en erklæring om, hvilke interessekonflikter medarbejderen kan have, f.eks. i form af tidligere beskæftigelse, egne og/eller f.eks. en ægtefælles aktiebesiddelser, ægtefællens arbejdsplads eller lignende. Habilitetserklæringen er et vigtigt værktøj, når styrelsen skal vurdere, om en specifik medarbejder kan arbejde med en sag, som vedrører en specifik lægemiddel- og/eller medicovirksomhed.

Habilitetserklæringer

For at sikre gennemsigtighed offentliggør vi habilitetserklæringerne for alle ledere og inspektører ansat i Lægemiddelstyrelsen samt habilitetserklæringerne for medlemmer af nævn og råd i regi af Lægemiddelstyrelsen.